UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 04.06.2023

UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 04.06.2023

Czytanie   I:          Wj 34, 4b-6. 8-9;

Psalm Dn 3:         Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże;

Czytanie  II:         2 Kor 13, 11-13;

Ewangelia :          J 3, 16-18;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział do Nikodema: “Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

                Św. Tomasz z Akwinu, zakonnik, doktor Kościoła i wielki święty mówi, że tajemnica Trójcy Przenajświętszej nigdy nie mogłaby być odkryta siłą rozumu ludzkiego. Została ludziom objawiona przez Jezusa Chrystusa. Wszystkie Ewangelie wyraźnie mówią o trzech Osobach Boskich: Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym. Pan Jezus przed swym odejściem do nieba powiedział Apostołom: “Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28 19-20). Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: “Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty” (261). I dalej: “Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego (267). Francuski pisarz Bugo przedstawia rozmowę św. Tomasza ze znajomym wątpiącym młodzieńcem, który przyszedł odwiedzić go w klasztorze. “Jak to – mówił młodzieniec – ty wierzysz w tajemnicę Trójcy Świętej?”. “Tak – odpowiedział Tomasz – wierzę i gotów jestem za tę prawdę życie oddać”. “Ależ to absurd, fanatyzm” – oponował znajomy. “Spokojny jestem, skupiony, nigdy się nie unoszę – mówił Tomasz. – Przecież rozum nie może dopuścić takiej wiary, aby trzej stanowili jedno. Ja życie swoje poświęciłem nauce ludzkiej i Boskiej. Lata rozważań, rozmyślań, jeszcze bardziej przywiązały mnie do wiary w Trójcę Świętą. Ją Bóg objawił. My zresztą nie mówimy, co ty twierdzisz, że trzy jest jeden. Wyznajemy jedność w naturze, a troistość w Osobach. Sprzeczność byłaby wtedy, gdybyśmy mówili o jedności i troistości natury. A tego nie mówimy”. Nie wiemy, czy św. Tomasz przekonał młodzieńca, bo przecież do aktu wiary potrzebna jest dobra wola w szukaniu prawdy i łaska Boża. Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą wiary w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nawet po objawieniu człowiek nie może jej pojąć, ale może ją przyjąć. Są w górach przepaści, w które trudno patrzeć, bo przyprawiają o zawrót głowy. Ale te przepaści są niczym wobec tajemnicy Trójcy Świętej… (…)

ks. Jacek Żórawski („Niedziela” 24/2003)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 05.06 Tb 1, 3; 2, 1b-8; Ps 112; Mk 12, 1-12

św. Bonifacego, biskupa i męczennika

– wtorek, 06.06 Tb 2, 9-14; Ps 112; Mk 12, 13-17
– środa, 07.06 Tb 3, 1-11a. 16-17a; Ps 25; Mk 12, 18-27
– czwartek, 08.06 Tb 6, 10-11; 7, 1- 8, 9 Ps 128; Mk 12, 28b-34

św. Jadwigi, królowej

– piątek, 09.06 Tb 11, 5-18; Ps 146; Mk 12, 35-37
– sobota, 10.06 Tb 12, 1b. 5-15. 20; Tb 13; Mk 12, 38-44

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dzisiejszą niedzielę (04.06) obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego – pół godzimy przed wieczorną Mszą św.

■ Dziś (04.06) zapraszamy na katechezę dla dorosłych (kościół, godz. 9.30).

■ Zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca – dziś (04.06) o godz. 9.45 lub bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00.

Warsztaty Psychologiczne (z zakresu ćwiczeń w komunikacji) – dzisiaj (04.06), Aula, między godz. 11.00 a godz. 13.00 (wstęp wolny!).

■ Wieczór Uwielbienia – dzisiaj (04.06), godz. 19.00.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (05.06), Aula, godz. 19.00.

■ Nabożeństwo ku czci św. Józefa – pierwsza środa miesiąca (07.06), godz. 18.00.

■ Krąg Biblijny – piątek (09.06), Aula, godz. 19.30.

■ W najbliższą sobotę (10.06), gościć będziemy w naszym kościele Orkiestrę Kameralną „Łódzkie Smyczki” (Msza św. o godz. 18.30, a po niej – koncert). Zapraszamy!

W przyszłą niedzielę (11.06) obchodzić będziemy we Włoszech uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024.Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (04.06) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta). Natomiast w przyszłą niedzielę (11.06) – p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, między godz. 9.30 a 11.30.