ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 28.05.2023

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO, 28.05.2023

Czytanie I:            Dz 2, 1-11;

Psalm 104:            Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię;

Czytanie II:          1 Kor 12, 3b-7. 12-13;

Ewangelia:           J 20, 19-23;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

                (…) Jezus mówi dziś również do nas, do Kościoła: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Co to znaczy? Jak można „wziąć” Boga? W jakimś sensie mamy uczynić „Ducha Bożego” swoim, mamy połączyć swojego ducha z Nim. Mamy dać Duchowi Świętemu miejsce w sobie, w sercu, w myśleniu, w działaniu. On jest „siłą napędową” Bożej miłości i chce być naszą siłą. Ale jest On, o ile tak wolno powiedzieć, najbardziej nieśmiałą z Trzech Boskich Osób. Ojciec dał się poznać w dziele stworzenia i historii opisanej w Starym Testamencie, Syn Boży stał się widoczny w historii Jezusa z Nazaretu. Duch Święty chce i może być widoczny w historii Kościoła, czyli w naszej historii. Dlatego powinniśmy Go „wziąć”, czyli przyjąć, pozwolić Mu działać, sprawić, by stał się oddechem duszy. „Wziąć Ducha” to znaczy żyć sakramentem chrztu i bierzmowania, stać się żywą cząstką Ciała Chrystusa. Poznajemy Ducha po owocach. Ewangelia dzisiejsza wymienia dwa: pokój i radość. Ale tych owoców jest znacznie więcej.

ks. dr Tomasz Jaklewicz (GN 23/2014)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 29.05 Rdz 3, 9-15.20; Ps 87; J 19, 25-34

święto NMP Matki Kościoła

– wtorek, 30.05 Syr 35, 1-12; Ps 50; Mk 10, 28-31
– środa, 31.05 So 3, 14-18; Iz 12, 2-6; Łk 1, 39-56

święto Nawiedzenia NMP

– czwartek, 01.06 Rdz 22, 9-18; Ps 40; Mt 26, 36-42

święto Jezusa Chrystusa,

Najwyższego i Wiecznego Kapłana

– piątek, 02.06 Syr 44, 1. 9-13; Ps 149; Mk 11, 11-25
– sobota, 03.06 Syr 51, 12-20b; Ps 19; Mk 11, 27-33

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy liturgiczny okres wielkanocny – tym samym kończy się czas wypełnienia przykazania kościelnego, które mówi: przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, Komunię św. przyjąć.

■ Dziś – wyjątkowo – nie będzie wieczornego nabożeństwa majowego!

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (29.05), Aula, godz. 19.00.

■ W najbliższy wtorek (30.05), Kancelaria Parafialna czynna –  wyjątkowo – od godz. 11.30 do godz. 13.30 oraz między godz. 16.00 a godz. 17.30.

■ Od najbliższego czwartku (01.06) rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego – pół godzimy przed wieczorną Mszą św. Zapraszamy!

■ Najbliższy piątek (02.06) – to pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 17.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Godz. 18.00 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca. Godz. 18.30 – Msza św.

■ Najbliższa sobota (03.06) – to pierwsza sobota miesiąca. Tego dnia zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (04.06) zapraszamy na katechezę dla dorosłych (kościół, godz. 9.30).

■ W przyszłą niedzielę (04.06), w czasie Mszy św. o godz. 11.00, przeżywać będziemy rocznicę Pierwszej Komunii świętej.

■ W przyszłą niedzielę (04.06), zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach bezpłatnych Warsztatów Psychologicznych w zakresie ćwiczeń w komunikacji – Aula, od godz. 11.00 do godz. 13.00.

■ W przyszłą niedzielę (04.06) Msza św. o godz. 12.00, sprawowana będzie w intencji czlonków Żywego Różańca. Zmiana tajemnic różańcowych:

-o godz. 9.45 lub

-bezpośrednio po Mszy o godz. 12.00.

■ W przyszłą niedzielę (04.06) Wieczór Uwielbienia – o godz. 19.00.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024.Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (28.05) dyżur pełni – p.  Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny)  – Aula, między godz. 9.30 a 11.00. W przyszłą niedzielę (04.06) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.