CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 24.12.2023

CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU, 24.12.2023

Czytanie  I:           2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;

Psalm    89:           Na wieki będę sławił łaski Pana;

Czytanie II:          Rz 16, 25-27;

Ewangelia:           Łk 1, 26-38;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

               Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

 Drodzy naszemu sercu Siostry i Bracia!

                Pośród zawirowań obecnego czasu, dramatów wielkich i małych, tych o zasięgu światowym i tych na wyciągnięcie dłoni, pośród wojen, konfliktów, całej gamy problemów – rodzi się Jezus Chrystus: Bóg, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. On jest Lekarstwem na to wszystko co wokół, On jest rozwiązaniem wszelkich problemów, On jest Sensem… I dlatego w ten świąteczny, piękny czas, dziękując za to, że wspólnie podążamy drogą do nieba, pragniemy życzyć Wam coraz bardziej sensownego życia, znajdowania właściwego rozwiązania w każdej sytuacji, pokoju w sercu i pokoju w każdym zakątku ziemskiego globu. Niech te święta Bożego Narodzenia przemienią nas i będą inspiracją do jeszcze wierniejszego podążania drogą Ewangelii, także w każdym dniu nowego – 2024 – roku!

W a s i      d u s z p a s t e r z e

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

poniedziałek, 25.12 Iz 52, 7-10; Ps 98; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18

uroczystość Narodzenia Pańskiego

– wtorek, 26.12 Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31; Mt 10, 17-22

św. Szczepana, pierwszego męczennika

– środa, 27.12 1J 1, 1-4; Ps 97; J 20, 2-8

św. Jana, apostoła i ewangelisty

– czwartek, 28.12 1J 1, 5-2, 2; Ps 124; Mt 2, 13-18

św. Młodzianków, męczenników

– piątek, 29.12 1J 2, 3-11; Ps 96; Łk 2, 22-35
– sobota, 30.12 1J 2, 12-17; Ps 96; Łk 2, 36-40

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś   n i e   b ę d z i e   Mszy św. o godz. 18.00!

Kończymy przyjmowanie zgłoszeń na „KOLĘDĘ” – czyli duszpasterskie odwiedziny rodzin, połączone ze wspólną modlitwą i pobłogosławieniem mieszkania.

W poniedziałek (25.12) przypada obowiązkowa uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Pasterka w naszym kościele – o godz. 24.00. Pozostałe Msze w uroczystość Bożego Narodzenia będą sprawowane o godz. 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz o 18.00 (nie ma Mszy o godz. 7.15). Uroczyste Nieszpory – o godz. 17.30.

■ W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (święto św. Szczepana) zapraszamy na Msze św. o godz.: 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00.

■ W Narodzenie Pańskie zapraszamy na bożonarodzeniowy koncert w wykonaniu śpiewaczki Opery Bydgoskiej – Viktorii Chajka (bezpośrednio po wieczornej Eucharystii, czyli ok. godz. 19).

W tym tygodniu Kancelaria Parafialna jest nieczynna (wejściówki na audiencję można odebrać w zakrystii).

■ W sobotę (30.12) zapraszamy bardzo serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych, na nabożeństwo kolędowe przy żłóbku – po wieczornej Mszy św., która rozpocznie się o godz. 18.30. Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma specjalne, indywidualne błogosławieństwo.

■ W Niedzielę Świętej Rodziny (31.12), modlić się będziemy w czasie Mszy św. o godz. 10.00, w intencji tych par małżeńskich z naszej wspólnoty, które w tym roku obchodziły „okrągłe” jubileusze małżeństwa. Prosimy, by te osoby, w bieżącym tygodniu, zgłosiły się osobiście w zakrystii łub powiadomiły nas drogą mailową (parafiaroma@gmail.com).

■ Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku – w przyszłą niedzielę (31.12), o godz. 17.30.

■ Składka inwestycyjna na wymianę oświetlenia w naszym kościele wyniosła w sumie  2017,00 euro (taca z 17 grudnia: 1002,00 euro + ofiary złożone w zakrystii: 1015,00 euro). Za każdą złożoną ofiarę serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do wsparcia tej inwestycji ofiarami gotówkowymi (w zakrystii) lub poprzez dokonanie przelewu bankowego (Chiesa ed Ospizio di San Stanislao; IBAN IT65E0306909606100000004891; causale: „wymiana oświetlenia” lub „sostituzione dell’illuminazione”).