NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 31.12.2023

NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY, 31.12.2023

Czytanie  I:           Rdz 15, 1-6; 21, 1-3;

Psalm   105:          Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu;

Czytanie II:          Hbr 11, 8. 11-12. 17-19;

Ewangelia:           Łk 2, 22-40;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: “Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: “Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

                  Kościół, wskazując na Świętą Rodzinę, chce dać każdej chrześcijańskiej rodzinie wzór życia; zachęca nas, abyśmy w naszych rodzinach naśladowali Jej cnoty. (…) Ośmioletnia dziewczynka zapytana przez księdza podczas kolędy o to, po czym można poznać Świętą Rodzinę, odpowiedziała bez chwili wahania: „Po tych świetlistych kołach nad ich głowami!”. Od rodzin, w których pierwsze miejsce przyznaje się Bogu, w których panuje miłość, zaufanie — również w chwilach doświadczeń — tak jak to było w rodzinie Jezusa, bije z pewnością blask. Są one światłem dla świata, promieniują nadzieją na przyszłość. Jeśli nasze domy są pełne światła, to i my żyjemy w świętych rodzinach.

ks. Adam Kalbarczyk (Przewodnik Katolicki 51/52 2002)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

poniedziałek, 01.01 Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

– wtorek, 02.01 1J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28

św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

– środa, 03.01 1J 2, 29 – 3, 6; Ps 98; J 1, 29-34
– czwartek, 04.01 1J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42
– piątek, 05.01 1J 3, 11-21; Ps 100; J 1, 43-51
sobota, 06.01 Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

uroczystość Objawienia Pańskiego

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu.

■ Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku kalendarzowego – dziś (31.12), godz. 17.30.

■ Jutro (01.01), na zakończenie Oktawy Uroczystości Narodzenia Pańskiego, w Nowy Rok, obchodzimy obowiązkową uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Tego dnia Msze św. w naszym kościele o godz.: 8.30, 10.00, 11.00. 12.00 oraz o 18.00.

■ Nabożeństwo ku czci św. Józefa – środa (03.01), godz. 18.00.

■ Pierwszy piątek miesiąca (05.01) – od godz. 17.30 – okazja do spowiedzi św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu; godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego; godz. 18.30 – Eucharystia.

W sobotę (06.01) obchodzimy obowiązkową uroczystość Objawienia Pańskiego.

Msze św. w naszym kościele, wraz z obrzędem błogosławienia kredy i kadzidła, według porządku niedzielnego.

Zapraszamy również na uroczyste Nieszpory o godz. 17.30.

■ Katecheza dla dorosłych – niedziela (07.01), godz. 9.30.

■ Zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca – niedziela (07.01), godz. 9.45 oraz godz. 12.45.

■ Wieczór Uwielbienia – niedziela (07.01), godz. 19.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).