NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 07.01.2024

NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 07.01.2024

Czytanie   I:          Iz 55, 1-11;

Psalm, Iz 12:        Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia;

Czytanie  II:         1 J 5, 1-9;

Ewangelia :          Mk 1, 7-11;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Jan Chrzciciel tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

                 Czym był chrzest, którego udzielał Jan nad Jordanem? Był przygotowaniem na spotkanie z Mocniejszym, który nadchodzi. Był symbolem pokuty i nawrócenia, czyli radykalnej zmiany, utopienia grzechów i narodzin do nowego sposobu życia. Był zapowiedzią chrztu Duchem Świętym i ogniem. I właśnie wtedy, gdy lud przystępował do chrztu, pojawia się ten Mocniejszy, którego zapowiadał Jan. Przyszedł jednak nie jako mocarz, ale jako słaby pośród słabych. Ustawił się do kolejki razem z grzesznikami, choć był Barankiem bez skazy. Stanął między grzesznikami, utożsamił się z uznającymi siebie za nieczystych i proszącymi Boga o dar nowego serca. Jezus wciąż staje po stronie grzeszników pragnących nawrócenia. Nieraz zapominamy, że ludzie proszący o chrzest Jana mieli serca skruszone. Oni żałowali za swoje winy, chcieli oczyszczenia. Jezus jest wodą Bożego miłosierdzia. W Nim można się zanurzyć, aby otrzymać chrzest na odpuszczenie grzechów. Nie można jednak zapomnieć o tym, że warunkiem odpuszczenia jest skrucha, uznanie winy, wola zerwania ze złem. Chrzest Jezusa w Jordanie można czytać także jako gest tłumaczący sens wcielenia. Oto Bóg zanurzający się w ludzki los, w rzekę naszych łez i grzechów. Bóg wcielony przyjmuje na siebie naszą grzeszną kondycję, aby nas wybawić i oczyścić ze zła. W chwili, kiedy Jezus zostaje ochrzczony, otwiera się niebo, Duch Święty ukazuje się w postaci gołębicy, głos z wysoka wyraża upodobanie Ojca, który uznaje, że jest to Jego jednorodzony Syn, umiłowany. Widzimy w akcji całą Trójcę Świętą. Odsłania się nam miłość, która pulsuje od wieków między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ta miłość szuka człowieka, aby go wyzwolić ze zła i zbudować z nim żywą więź. W chwili naszego chrztu coś podobnego stało się z nami. Zanurzenie w wodzie chrztu oznacza zanurzenie w źródle życia, jakim jest sam Bóg. Niebo zostało otwarte nad nami. Staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga Ojca, a zarazem braćmi i siostrami Syna Bożego, zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym. (…) Tylko czy jesteśmy świadomi tego obdarowania? Czy ten dar owocuje w nas przez wzrost w wierze, w nadziei i w miłości? Dar rodzi zobowiązanie, ale trzeba pamiętać, że najpierw jest dar. Kto nie widzi daru, ten zamiast czuć się wyróżnionym i umiłowanym, będzie marudził jak starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym, że haruje jak wół i nic z tego nie ma. Bóg nie chce w swoim domu niewolników, ale córki i synów, którzy są dumni z przynależności do tego domu i dlatego żyją godnie.

ks. dr Tomasz Jaklewicz (GN 1/2022)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 08.01 1 Sm 1, 1-8; Ps 116B; Mk 1, 14-20
– wtorek, 09.01 1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1-8; Mk 1, 21-28
– środa, 10.01 1 Sm 3, 1-10. 19-20; Ps 40; Mk 1, 29-39
– czwartek, 11.01 1 Sm 4, 1b-11; Ps 44; Mk 1, 40-45
– piątek, 12.01 1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Ps 89; Mk 2, 1-12
– sobota, 13.01 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1; Ps 21; Mk 2, 13-17

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy święto Chrztu Pana Jezusa – i tym samym kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

■ W dzisiejszą niedzielę (07.01) zapraszamy do naszego kościoła na:

– katechezę dla dorosłych – godz. 9.30

– zmianę tajemnic dla członków Żywego Różańca – godz. 9.45 i 12.45

– nieszpory – godz. 17.30

– Wieczór Uwielbienia – godz. 19.00.

■ Trwają prace związane z wymianą oświetlenia w naszym kościele. Częściowo zostały wymienione lampy w nawie głównej, zostało także oświetlone sklepienie, w tym Gloria św. Stanisława. W bieżącym tygodniu rozpoczną się prace w prezbiterium.

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (08.01), Aula, godz. 19.00.

■ Krąg Biblijny – piątek (12.01), Aula, godz. 19.30.

■ W nadchodzący weekend nasz chór Gaudium Poloniae weźmie udział w renomowanym Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

W przyszłą niedzielę (14.01) gościć będziemy w naszym kościele organistę z Kalisza, p. Dominika Bochena, który serdecznie zaprasza do wspólnego kolędowania przy żłóbku, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00.