II NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.01.2024

II  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 14.01.2024

Czytanie  I:           1 Sm 3, 3b-10.19;

Psalm     40:          Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę;

Czytanie II:          1 Kor 6, 13c-15a.17-20;

Ewangelia:           J 1, 35-42;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

                (…) W realizmie tego zaskakującego spotkania, opisanego za pomocą kilku prostych słów, odnajdujemy początek każdej drogi wiary. To Jezus przejmuje inicjatywę. Kiedy mamy do czynienia z Nim, pytanie ulega zawsze odwróceniu: z pytających stajemy się pytanymi, z “poszukujących” – “poszukiwanymi”. On bowiem jako pierwszy miłuje nas od wieków (por. 1 J 4, 10). I taki właśnie jest podstawowy wymiar tego spotkania: nie mamy do czynienia z czymś, ale z Kimś “Żyjącym”. Chrześcijanie nie są uczniami jakiegoś systemy filozoficznego – są mężczyznami i kobietami, którzy poprzez wiarę doświadczyli spotkania z Chrystusem (por. 1 J 1, 1-14). Żyjemy w epoce wielkich przemian. Szybko chylą się ku upadkowi ideologie, które sprawiały wrażenie odpornych na niszczące działanie czasu, a na naszej planecie wytyczane są nowe podziały i granice. Ludzkość odczuwa często niepewność, zakłopotanie i zatroskanie (por. Mt 9, 9, 36), lecz słowo Boże nie przemija; żyje w historii, trwając i jaśniejąc pośród zmiennych wydarzeń (por. Mt 24, 35). Fundamentem wiary Kościoła jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata: wczoraj, dziś i na wieki (por. Hbr 13, 8). Wiara kieruje nas do Chrystusa, ponieważ do Niego zwracają się pytania wypływające z ludzkiego serca w obliczu tajemnicy życia i śmierci. Od Niego tylko możemy bowiem otrzymać odpowiedzi, które nie łudzą i nie rozczarowują. Gdy powracam myślą do waszych słów, wypowiadanych podczas niezapomnianych spotkań, jakie z radością przeżywałem z wami w czasie moich podróży apostolskich we wszystkich częściach świata, odnajduję w nich naglące i żywe echo pytania uczniów: “Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Spróbujcie wsłuchać się jeszcze raz – w milczeniu modlitwy – w odpowiedź Jezusa: “Chodźcie, a zobaczycie”. (…)

 św. Jan Paweł II  (Orędzie na XII Światowy Dzień Młodzieży – 1997 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 15.01 1 Sm 15, 16-23; Ps 50; Mk 2, 18-22
– wtorek, 16.01 1 Sm 16, 1-13; Ps 89; Mk 2, 23-28
– środa, 17.01 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144; Mk 3, 1-6

św. Antoniego, opata

– czwartek, 18.01 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56; Mk 3, 7-12
– piątek, 19.01 1 Sm 24, 3-21; Ps 57; Mk 3, 13-19

św. Józefa S. Pelczara, biskupa

– sobota, 20.01 2 Sm 1, 1-12. 19. 23-27; Ps 80; Mk 3, 20-21

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś (14.01) zapraszamy serdecznie na wspólny śpiew kolęd (po Mszy św. o godz. 12.00), na nieszpory (godz. 17.30) oraz na bożonarodzeniowy koncert międzyparafialnego rzymskiego chóru „TAU” (godz. 19.00).

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (15.01), Aula, godz. 19.00.

■ W najbliższy czwartek (18.01) rozpoczyna się kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

■ W przyszłą niedzielę (21.01) zapraszamy na:

            -katechezę dla dorosłych (godz. 9.30)

            -bożonarodzeniowy koncert w wykonaniu naszego chóru Gaudium Poloniae (godz. 19.00).

■ W przyszłą niedzielę (21.01) ofiary złożone podczas składki w całości będą przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany oświetlenia w naszym kościele. Istnieje także możliwość wsparcia tej inwestycji ofiarami gotówkowymi (w zakrystii) lub drogą przelewu bankowego (Chiesa ed Ospizio di San Stanislao; IBAN IT65E0306909606100000004891; causale: „wymiana oświetlenia” lub „sostituzione dell’illuminazione”). Bardzo serdecznie dziękujemy!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.