III NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.01.2024

III  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 21.01.2024

Czytanie  I:           Jon 3, 1-5.10;

Psalm     25:          Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami;

Czytanie II:          1 Kor 7, 29-31;

Ewangelia:           Mk 1, 14-20;

               Z Ewangelii według św. Marka:

               Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

            Jan wypełnił swoją misję, teraz do akcji wkracza Jezus. Rozpoczyna swoje nauczanie. Ewangelista streszcza je w dwóch kluczowych zdaniach: „nawracajcie się” oraz „wierzcie w Ewangelię”. Te dwa wezwania pozostają aktualne. To jak dwa przewody łączące człowieka ze źródłem zbawienia. Na każdym etapie mojego życia królestwo Boże ma się przybliżać, czas mojego życia ma się wypełniać, a nie tylko upływać. Czym jest nawrócenie? To metanoia, czyli przemiana myślenia, postępowania, mówienia, stylu życia. Zawsze jest we mnie coś, co wymaga przemiany na lepsze. Zawsze jest coś, z czym trzeba zerwać, co trzeba odrzucić. Nie chodzi tu tylko o przemianę moralną. Chodzi o nową tożsamość, którą Jezus mi daje, o wolność, o synostwo, o odkrycie własnej niepowtarzalnej wartości i godności dziecka Boga. Aby taka przemiana się dokonała, konieczna jest wiara w Dobrą Nowinę o Jezusie. Bo to w Nim królestwo Boże przychodzi do mnie. Dzięki Niemu czas mojego życia osiąga spełnienie. (…)

ks. dr Tomasz Jaklewicz (biblia.wiara.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 22.01 2 Sm 5, 1-7.10; Ps 89; Mk 3, 22-30
– wtorek, 23.01 2 Sm 6, 12b-15.17-19; Ps 24; Mk 3, 31-35
– środa, 24.01 2 Sm 7, 4-17; Ps 89; Mk 4, 1-20

św. Franciszka Salezego, biskupa i DK

– czwartek, 25.01 Dz 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18

Nawrócenie św. Pawła

– piątek, 26.01 2 Tm 1, 1-8; Ps 96; Łk 10, 1-9

św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów

– sobota, 27.01 2 Sm 12, 1-7a.10-17; Ps 51; Mk 4, 35-41

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza niedziela to Niedziela Słowa Bożego. Obchodzimy ją pod hasłem: Trwajcie w moim Słowie (J 8, 31).

Dziś (21.01) zapraszamy na bożonarodzeniowy koncert w wykonaniu naszego chóru Gaudium Poloniae, który niedawno zajął III miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie – serdecznie gratulujemy!!! Wystąpi także nasza parafialna Schola Dziecięca. Początek koncertu o godz. 19.00.

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (22.01), Aula, godz. 19.00.

■ Krąg Biblijny – piątek (26.01), godz. 19.30.

■ W najbliższą sobotę (27.01) oraz niedzielę (28.01) zapraszamy bardzo serdecznie na projekcję filmu pt. „Figurant” (w reżyserii Roberta Glińskiego), ukazującego ludzkie dramaty w związku z inwigilacją środowisk kościelnych (w tym Karola Wojtyły) w czasach komunistycznych (Aula, godz. 19.00, wstęp wolny).

■ W przyszłą niedzielę (28.01), grupa młodzieży z naszej wspólnoty, podczas Mszy św. o godz. 12.00, przyjmie sakrament bierzmowania. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

■ Ofiary złożone podczas dzisiejszej składki w całości będą przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany oświetlenia w naszym kościele. Istnieje także możliwość wsparcia tej inwestycji ofiarami gotówkowymi (w zakrystii) lub drogą przelewu bankowego (Chiesa ed Ospizio di San Stanislao; IBAN IT65E0306909606100000004891; causale: „wymiana oświetlenia” lub „sostituzione dell’illuminazione”). Bóg zapłać!

■ W niedzielę 11 lutego, obchodzimy po raz kolejny Światowy Dzień Chorych. Z tej okazji zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji chorych i cierpiących: w czasie Mszy św. o godz. 12.00. Poszczególne osoby chore, za które będzie sprawowana ta Eucharystia, prosimy zgłaszać w zakrystii. Będzie to Msza św. ZBIOROWA. Podczas tej Mszy będzie także możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych – osoby zainteresowane niech skontaktują się wcześniej z ks. Jackiem.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dzisiaj (21.01) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – między godz. 9.30 a 11.30 (aula), a w przyszłą niedzielę (28.01) – p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.