II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 05.03.2023

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 05.03.2023

Czytanie I:            Rdz 12, 1-4a

Psalm 117(116):    Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Czytanie II:           2 Tm 1, 8b-10

Ewangelia:           Mt 17, 1-9

 

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

            Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”

            Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

 

            Dopiero po sześciu dniach, chciałoby się powiedzieć, bo aż tyle czasu upłynęło od chwili kiedy Jezus po raz pierwszy zapowiedział apostołom swoją mękę. Wiadomość ta była dla nich wstrząsem. Nie tak przecież miała wyglądać ich przyszłość. Spodziewali się wyzwolenia Izraela i przywrócenia królestwa, dla tej idei zostawili wszystko. Aż tu nagle Chrystus zapowiada im swoją śmierć i mękę. W pierwszej chwili Piotr próbuje nawet oponować, odciąga Chrystusa na bok i upomina Go, za co zresztą spotykają go ostre słowa: Zejdź mi z oczu, szatanie. Piotr zatem milknie, milkną też pozostali apostołowie. Przerażeni, przez sześć długich dni biją się z tymi myślami.

            A Chrystus? Chrystus niczego im nie wyjaśnia, nie tłumaczy i nie pociesza. Nie, chrześcijaństwo to nie jest bezstresowe wychowanie, to nie jest zajęcie dla ludzi odzianych w miękkie szaty, dla trzcin kołyszących się na wietrze, dla dużych dzieci zajętych swoim samochodem czy komputerem, dla facetów spędzających czas na spacerach z pieskiem. Chrześcijaństwo to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn, gotowych dla Chrystusa opuścić swój świat, swoją stabilizację, gotowych zaryzykować i dla Jego sprawy cierpieć, pozostając Mu wiernym, nawet wtedy, gdy jak apostołom w dzisiejszej Ewangelii, walą się marzenia i pojawia pokusa ucieczki…

 rozważanie autorstwa ks. Arkadiusza Noconia

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 06.03 Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38
– wtorek, 07.03 Iz 1, 10.16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12
– środa, 08.03 Jer 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28
– czwartek, 09.03 Jer 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31
– piątek, 10.03 Rdz 37, 3-4.12-28; Ps 105; Mt 21, 33-43.45-46
– sobota, 11.03 Mi 7, 14-15.18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3.11-32

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przeżywamy obecnie okres Wielkiego Postu – czas przygotowania do zbliżających się Uroczystości Paschalnych (Wielkanocnych), stanowiących szczyt całego roku liturgicznego.

■ We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo GORZKICH ŻALI. Początek o godz. 17.15. Kazania pasyjne w tym roku głosi franciszkanin – o. Albert Kogut OFM.

■ W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej (po wieczornej Mszy św. – o godz. 19.15).

Wieczór Uwielbienia – dzisiaj wieczorem (05.03), godz. 19.00.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (06.03), godz. 19.00 (Aula).

Krąg Biblijny – wtorek (07.03), Aula, godz. 19.30.

■ PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ!

Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej, od 28 czerwca do 7 lipca 2023 br. Przewodnikiem będzie ks. apb Grzegorz RYŚ.

Podczas pielgrzymki nawiedzimy m.in.: Jerozolimę * Betlejem * Nazaret * Jezioro Galilejskie * Źródła Jordanu * Górę Tabor * Pustynię Judzką * Górę Oliwną oraz Ain Karem.

Pielgrzymkę organizujemy we współpracy z Fundacją Komisariatu Ziemi Świętej. Organizatorzy zapewniają:

* przelot na trasie Rzym-Tel Awiw i Tel Awiw-Rzym liniami lotniczymi El-AL

* pełne wyżywienie (śmiadania, obiad i kolacja)

* hotelowe zakwaterowanie (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)

* autokar do dyspozycji grupy, przewodnika po miejscach świetych, system nagłaśniający

* wszystkie bilety wstępu, taksówkę na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim

* przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma

Zainteresowani mogą odebrać w zakrystii blankiety zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków uczestnictwa.

■ W przyszłą sobotę, 11 marca br. mamy zaszczyt ugościć w naszej wspólncie parafialnej Orkiestrę Kameralną Operacja Muzyka z Poznania, która wystąpi z koncertem o godz. 19.30 (po wieczornej Mszy świętej). Orkiestra ta działa przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej od roku 2007. W skład orkiestry wchodzą lekarze, stomatolodzy, medycy, studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz przyjaciele. Kierownikiem artystycznym  orkiestry jest Dobrochna Martenka. Serdecznie zapraszamy!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) –  dziś dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, godz. 9.30-11.00. W przyszłą niedzielę (12 marca) ponownie dyżur pełnić będzie
p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, godz. 9.30-11.30.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.