II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 25.02.2024

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 25.02.2024

Czytanie I:     Rdz 22, 1-2.9-13.15-18

Psalm 116:     W krainie życia będę widział Boga

Czytanie II:    Rz 8, 31b-34

Ewangelia:     Mk 9, 2-10

           Z Ewangelii według św. Marka:

         Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

My także potrzebujemy takiej wyprawy. Na co dzień żyjemy w dolinach naszych zmartwień, grzechów, nałogów, trosk… Zarówno tych koniecznych, jak i tych nadmiernych, wynikających z naszych lęków czy wręcz niewiary w Bożą opatrzność. Musimy spojrzeć z góry na wszystko. Z góry, czyli z Bożej perspektywy. Jezus chce nas wziąć za rękę, jak Piotra, Jakuba i Jana. I poprowadzić wysoko. Istotny jest ów ruch w górę, czyli w stronę Boga. Na co dzień wędrujemy „w poziomie”. Z domu do pracy, sklepu, szkoły, kina, na uczelnię. I z powrotem. Dla życia w pełni ludzkiego niezbędny jest ów kierunek pionowy, wertykalny. Przypomina się tytuł eseju ks. Pasierba „Pionowy wymiar kultury”. Wszystko w życiu człowieka ma wymiar pionowy, czyli odniesienie do Boga, do wieczności. Praca, miłość, cierpienie, wychowanie, polityka. Wielki Post, rekolekcje są po to, by odzyskać pion. (…)

Jezus na moment im zajaśniał. Blask nie był kwestią szat. To był rozbłysk Bożej chwały. „Światłość ze światłości” – te słowa z Credo dotyczą Syna Bożego. W naszym życiu dominują szarości. Kolory blakną szybko. Nie pomogą najlepsze proszki. Są takie plamy na sumieniu, na honorze czy na sercu, których nie da się usunąć ludzkimi siłami. Tylko Bóg ma moc nadawania i przywracania blasku naszemu życiu. Tylko dzięki Niemu możemy błyszczeć, wszak każdy z nas (przyznajmy to bez fałszywej pokory) chce zabłysnąć. Gdy sami próbujemy błyszczeć, prowadzi nas to albo do pychy, albo do depresji. Nasze człowieczeństwo jest tak stworzone, że ma odbijać w sobie Boży blask. Mamy błyszczeć Bożym pięknem, Jego światłem. Bóg chce zajaśnieć w nas. Chwile oświecenia są łaską, czystym darem Boga. Ważne, by tych chwil nie przespać. (…)

dr Tomasz Jaklewicz (www.radioem.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

 -poniedziałek, 26.02

Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38
– wtorek, 27.02 Iz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12
– środa, 28.02 Jr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28
– czwartek, 29.02 Jr 17, 5-1; Ps 1; Łk 16, 19-31
– piątek, 01.03 Rdz 37, 3-28; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46
– sobota, 02.03

Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3.11-32

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu (w połączeniu z kazaniem pasyjnym) o godz. 17.15. W tym roku cały cykl – „Czuwajcie i módlcie się ze Mną” – wygłosi ks. Mateusz Mickiewicz (kapłan Archidiecezji Warszawskiej).

■ Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19.15, po Mszy św. o godz. 18.30

■ Duszpasterstwo Akademickie – kolejne spotkanie: poniedziałek (26.02), Aula, godz. 19.00.

■ W czwartek (29.02) zapraszamy na Mszę św. (godz. 18.30) w setną rocznicę urodzin ś.p. kardynała Andrzeja Marii Deskura – przyjaciela św. Jana Pawła II. Po liturgii zapraszamy na okolicznościową wieczornicę do Auli.

■ Pierwszy piątek miesiąca (01.03):
– od godz. 17.30: adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św.

– godz. 18.15: nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego

– godz. 18.30: Eucharystia.

■ Pierwsza sobota miesiąca (02.03) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ W przyszłą niedzielę (03.03) zapraszamy także na:

– katechezę dla dorosłych (godz. 9.30)

– zmianę tajemnic dla członków Żywego Różańca (o godz. 9.50 oraz o godz. 12.45 (po Mszy św. o godz. 12.00)

– Wieczór Uwielbienia (godz. 19.00).

■ Dzisiaj (25.02) dyżur w pomieszczeniu na drugim piętrze dyżur (od 9.30-11.30) pełni prawnik p. Andrea Sconosciuto. W przyszłą niedzielę (03.03) natomiast – p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Psychologów, zaprasza w sobotę 9 marca na bezpłatne konsultacje z polskimi lekarzami różnych specjalności. Odbędą się one w ambulatorium Nuovo Regina Margherita Trastevere (Via Emilio Morosini 30).

Wcześniej trzeba się zapisać poprzez formularz internetowy: www.gov.pl/wlochy/dzien-wizyt-rejestracja

Więcej szczegółów na plakacie w przedsionku kościoła.

■ Zbiórka inwestycyjna. W ubiegłą niedzielę, kolekta została przeznaczona na prace inwestycyjne w naszym kościele. Zbiórka z niedzieli 18 lutego 2024 r. wyniosła 844,67€ oraz 50 PLN.

Od samego początku, na wymianę oświetlenia zebrano 6.832,83€ oraz 851 PLN, co pozwoliło pokryć 42% kosztów związanych z wyżej wspomnianą inwestycją. Bóg zapłać za każdy dar serca!

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).