III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 03.03.2024

III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 03.03.2024

Czytanie  I:           Wj 20, 1-17;

Psalm    116:         Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne;

Czytanie II:          1 Kor 1, 22-25;

Ewangelia:           J 2, 13-25;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

         Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pożera Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

          Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam wydarzenie opisujące  wypędzenie (bankierów) sprzedawców ze świątyni, według redakcji św. Jana (2,13 – 25). (…) Ten gest wywarł  duże wrażenie na obecnych, także na uczniach. Oczywiście  ten gest był gestem proroczym, do tego stopnia, że niektórzy z obecnych pytali Jezusa: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?  (w. 18) – chodziło im o znak od Boga, który potwierdziłby, że Jezus jest naprawdę posłany przez Boga. Na to On odpowiedział:  „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” (w. 19). (…)  Nie rozumieli, że Pan mówił o żywej świątyni swego ciała, które miało zostać zabite przez śmierć na krzyżu, ale zmartwychwstać trzeciego dnia. W rzeczywistości, ten gest Jezusa i Jego prorockie orędzie jest w pełni zrozumiałe w świetle Jego Paschy. Mamy tu, według św. Jana, pierwszy zwiastun śmierci i zmartwychwstania Chrystusa: jego ciało, zniszczone na krzyżu przez przemoc grzechu, w Zmartwychwstaniu stanie się miejscem uniwersalnego spotkania Boga z ludźmi. Dlatego Jego człowieczeństwo jest prawdziwą świątynią, gdzie Bóg się objawia, przemawia, pozwala się spotkać; a prawdziwymi czcicielami Boga nie są strażnicy świątyni materialnej, posiadacze władzy i wiedzy religijnej, ale ci, którzy czczą Boga „w duchu i prawdzie” (J  4,23).

Ojciec św. Franciszek  (Anioł Pański – 8 marca 2015 r.)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 04.03 Syr 51, 13-20; Ps 15(14); Flp 3, 8-14; J 15, 9-17

św. Kazimierza, królewicza

– wtorek, 05.03 Dn 3, 25. 34-43; Ps 25(24); Mt 18, 21-35
– środa, 06.03 Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B; Mt 5, 17-19
– czwartek, 07.03 Jr 7, 23-28; Ps 95(94); Łk 11, 14-23
– piątek, 08.03 Oz 14, 2-10; Ps 81(80); Mk 12, 28b-34
– sobota, 09.03 Oz 6, 1-6; Ps 51(50); Łk 18, 9-14

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu (w połączeniu z kazaniem pasyjnym) o godz. 17.15. W tym roku cykl – „Czuwajcie i módlcie się ze Mną” – wygłosi ks. Mateusz Mickiewicz.

■ Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19.15.

■ W dzisiejszą niedzielę (03.03) zapraszamy na:

– katechezę dla dorosłych (godz. 9.30)

– zmianę tajemnic dla członków Żywego Różańca (o godz. 9.50 oraz o godz. 12.45

– Wieczór Uwielbienia (godz. 19.00).

■ Duszpasterstwo Akademickie – kolejne spotkanie: poniedziałek (04.03), Aula, godz. 19.00.

■ W najbliższą środę (06.03) zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Józefa – o godz. 18.00.

■ W środę (06.03) zapraszamy na koncert organowy w wykonaniu p. Emanuela Bączkowskiego. Początek o godz. 16.30.

■ Krąg Biblijny – piątek (08.03), godz. 19.30.

■ Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet pragniemy życzyć wszystkim Paniom i Siostrom Bożego błogosławieństwa, życzliwości tych, którzy są Wam bliscy i którym służycie przez osobiste, wspólnotowe i zawodowe działania. Niech oddanie, pasja i kompetencja wytyczają kolejne ślady Waszej pracy, niech nie zabraknie Wam odwagi i troski o to, co w życiu ważne i piękne.

■  W przyszłą niedzielę (10.03) gościć będziemy ks. Macieja Jasińskiego, który będzie głosił homilie. Bezpośrednio po liturgii będzie można nabyć wydany drukiem zbiór jego esejów o Rzymie i innych ciekawych miesjcach pt. „Nadane w Rzymie” (cena: 10 euro).

■ We wtorek 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. W związku z tą uroczystością – w przyszłą niedzielę (10.03) – rozpoczniemy modlitewną 9-dniową nowennę (po Mszy św. o godz. 12.00). W dni powszednie – bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

■ Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Psychologów, zaprasza w sobotę 9 marca na bezpłatne konsultacje z polskimi lekarzami różnych specjalności. Odbędą się one w ambulatorium Nuovo Regina Margherita Trastevere (Via Emilio Morosini 30). Wcześniej należy się zgłosić drogą internetową. Więcej szczegółów na plakacie w przedsionku kościoła.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dzisiaj (03.03) dyżur (w pomieszczeniu na drugim piętrze; od 9.30 do 11.30) pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).