I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 18.02.2024

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 18.02.2024

Czytanie  I:           Rdz 9, 8-15;

Psalm     25:          Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność;

Czytanie II:          1 P 3, 18-22;

Ewangelia:           Mk 1, 12-15;

                Z Ewangelii według św. Marka:

                Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

              „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – to jest pierwsze zdanie, które wypowiedział Chrystus w najstarszej Ewangelii, spisanej przez Marka. Zdanie, od którego zaczyna swoje nauczanie, które jest jak program, jak expose i jak uwertura w operze. Bo tak, jak uwertura zawiera w sobie wszystkie najważniejsze tematy, które później będą rozwijane w ciągu całego dzieła, tak i to zdanie, wypełni całą Ewangelię. Będzie obecne we wszystkich jej szczegółach i epizodach, we wszystkich słowach i działaniach Chrystusa aż po Jego błogosławioną mękę, chwalebną śmierć i zwyciężające wszystko zmartwychwstanie. Zdanie, które trzeba czytać i mówić razem: na jednym wydechu. Nawracajcie się, a drogą do tego jest Ewangelia. (…)

 abp Adrian Galbas  SAC  (Katowice, 14.02.2024)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 19.02 Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46
– wtorek, 20.02 Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15
– środa, 21.02 Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32
– czwartek, 22.02 1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

święto katedry św. Piotra apostoła

– piątek, 23.02 Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26
– sobota, 24.02 Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Dziś (18.02) kończymy nasze doroczne rekolekcje wielkopostne:

-okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania

-Msze św. według planu niedzielnego (na wszystkich Mszach – oprócz godz. 11 – nauka rekolekcyjna)

-godz. 19.00 – końcowa nauka rekolekcyjna

-godz. 19.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu

■ W każdą z sześciu niedziel Wielkiego Postu, zapraszamy na Gorzkie Żale (w połączeniu z kazaniem pasyjnym). W tym roku cykl zatytułowany: „Czuwajcie i módlcie się ze Mną” – wygłosi ks. Mateusz Mickiewicz (archidiecezja warszawska). Początek o godz. 17.15.

■ Całość kolekty (składki) z dzisiejszej niedzieli (18.02) przeznaczona zostanie na prace inwestycyjne w naszym kościele. Ofiarodawcom składamy staropolskie: Bóg zapłać!

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (19.02), Aula, godz. 19.00.

■ W bieżącym tygodniu – ze względu na rekolekcje zakonne księży chrystusowców – Kancelaria Parafialna będzie nieczynna!

■ W najbliższą środę (21.02) nie odbędzie się papieska audiencja generalna.

■ W najbliższy piątek (23.02) zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej (godz. 19.15).

■ Krąg Biblijny – piątek (23.02), Aula, godz. 19.45.

■ W sobotę (24.02) gościć będziemy na Mszy św. o godz. 18.30 najstarszy, bo działający od 155 lat, polski chór mieszany św. Cecylii z Chełmży. Bezpośrednio po liturgii zapraszamy na koncert.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dzisiaj (18.02) dyżur w Auli (między godz. 9.30 a 11.30) pełni – p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ Na prośbę Ambasady RP w Rzymie, informujemy, iż  Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Psychologów, zaprasza w sobotę 9 marca na bezpłatne konsultacje z polskimi lekarzami różnych specjalności. Odbędą się one w ambulatorium Nuovo Regina Margherita Trastevere (Via Emilio Morosini 30). Wcześniej trzeba się zapisać poprzez formularz internetowy: www.gov.pl/wlochy/dzien-wizyt-rejestracja

Więcej szczegółów na plakacie w przedsionku kościoła.

 ■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.