VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.02.2024

VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 11.02.2024

Czytanie  I:           Kpł 13, 1-2. 45-46;

Psalm     32:          Tyś jest ucieczką i moją radością;

Czytanie II:          1 Kor 10, 31-11, 1;

Ewangelia:           Mk 1, 40-45;

                Z Ewangelii według św. Marka:

                Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

            (…) Trędowaty jest odważny, pokonuje barierę izolacji. Zbliża się do Jezusa, czyli ufa Mu. Pada na kolana, co oznacza głęboką pokorę. „Jeśli chcesz” – te słowa świadczą o szacunku dla Bożej woli. Trędowaty nie rozkazuje Panu, ale wyznaje: „możesz mnie oczyścić”. To słowa pełne wiary w moc uzdrowienia, którą dostrzegł w Jezusie. Mamy więc piękne połączenie postaw: pokory, zaufania i wiary w to, że Bóg może wszystko. Słowo „oczyszczenie” wskazuje na religijny wymiar prośby trędowatego. Chciał nie tylko być fizycznie zdrowy, chciał być uznany za czystego w sensie religijnym, dopuszczony do kultu Boga w świątyni. Możemy prosić Boga o różne dary. Czy jednak prosząc na przykład o zdrowie, prosimy o nie także po to, by lepiej Mu służyć? (…) Jezus uzdrawia, posługując się gestem i słowem. Dotyka trędowatego, gdy wszyscy wokół bali się zarażenia i rytualnej nieczystości. Bóg nie brzydzi się grzesznika, dotyka go czułą, miłosierną miłością, która znosi dystans, pokonuje uprzedzenia, oczyszcza i leczy. (…)

ks. dr Tomasz Jaklewicz (www.opoka.org.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 12.02 Jk 1, 1-11; Ps 119; Mk 8, 11-13
– wtorek, 13.02 Jk 1, 12-18; Ps 94; Mk 8, 14-21
– środa, 14.02 Jl 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-18

Środa Popielcowa

– czwartek, 15.02 Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25
– piątek, 16.02 Iz 58, 1-9a; Ps 51; Mt 9, 14-15
– sobota, 17.02 Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (12.02), Aula, godz. 19.00.

■ W bieżącym tygodniu, wraz ze Środą Popielcową (14.02), rozpoczynamy okres WIELKIEGO POSTU.

■ W Popielec (14.02) zapraszamy na Msze św. w naszym kościele (połączone z obrzędem posypania głów popiołem) – o godz. 7.15, 17.00 oraz 18.30. Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ścisły!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – „bądźcie gotowi do uzasadnienia nadziei, która w was jest”– od piątku do niedzieli (16-18.02) – poprowadzi ks. prof. Robert Tyrała (rektor Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie).

P R O G R A M :

            -piątek – od godz. 18.00 – okazja do spowiedzi; 18.30 – Msza św.; 19.00 – Droga Krzyżowa; 19.30 – nauka rekolekcyjna

            -sobota – od godz. 18.00 – okazja do spowiedzi; 18.30 – Msza św.; 19.00 – nauka rekolekcyjna; 19.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

            -niedziela – Msze św. według planu niedzielnego – na każdej Mszy (oprócz godz. 11) nauka rekolekcyjna; godz. 19.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   Y    !

■ Katecheza dla dorosłych – przyszła niedziela (18.02), godz. 9.30 (w kościele).

■  W każdą z sześciu niedziel Wielkiego Postu, zapraszamy na Gorzkie Żale (w połączeniu z kazaniem pasyjnym). W tym roku cały cykl – „Czuwajcie i módlcie się ze Mną” – wygłosi ks. Mateusz Mickiewicz (archidiecezja warszawska). Początek o godz. 17.15.

■ Całość kolekty (składki) z przyszłej niedzieli (18.02) zostanie przeznaczona na prace inwestycyjne w naszym kościele. Z góry składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dzisiaj (11.02) dyżur w Auli (między godz. 9.30 a 11.30) pełni – p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny), a w przyszłą niedzielę (18.02) – p. Anna  Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ Z radością informujemy, iż proboszcz naszej włoskiej parafii terytorialnej (S. Maria in Portico in Campiteli) – o. Davide Carbonaro OMD, został mianowany arcybiskupem, ordynariuszem archidiecezji Potenza. Święcenia biskupie odbędą się 4 maja w Bazylice na Lateranie.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.