V NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.02.2024

V  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 04.02.2024

Czytanie  I:           Hi 7, 1-4.6-7;

Psalm   147A:       Panie, Ty leczysz złamanych na duchu;

Czytanie II:          1 Kor 9, 16-19.22-23;

Ewangelia:           Mk 1, 29-39;

                Z Ewangelii według św. Marka:

               Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

               Kiedy wysoka gorączka minie, organizm jest osłabiony i potrzebuje czasu, by wrócić do sił. Teściowej Szymona Pan Jezus przywrócił od razu całe zdrowie: natychmiast wstała i zaczęła im usługiwać. Bo to nie było zwyczajne uzdrowienie, to był cud. Czasem podobnie się dzieje z uzdrowieniami duchowymi. Kogoś dotknie łaska głębokiego nawrócenia i nie tylko życie tego człowieka staje się zupełnie nowe, ale od razu zaczyna on usługiwać swoją wiarą innym ludziom. Skomentujmy jeszcze tajemniczy zapis z dzisiejszej Ewangelii, że złe duchy wychodziły z wielu opętanych i wołały: „Ty jesteś Synem Bożym”, ale Pan Jezus zakazywał im tego. Zapewne właśnie to wydarzenie przypomniało się Apostołowi Jakubowi, kiedy pisał w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa: „Wiara, jeśli nie jest połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie… Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz — lecz także i złe duchy wierzą i drżą” (Jk 2,17-19). Właśnie dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że także i złe duchy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, ale drżą, bo nie ma w nich miłości. Już rozumiemy, dlaczego Pan Jezus zakazywał złym duchom głosić, że On jest Synem Bożym. Wiara ma sens tylko wtedy, kiedy idzie za nią miłość. Złe duchy gotowe byłyby uznać Syna Bożego ze strachu. Rzecz jasna, takich apostołów Pan Bóg nie potrzebuje. Ewangelię wolno głosić tylko tym, którzy pragną Boga kochać i którzy wydają dobre owoce swojej miłości do Boga, dobre czyny

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 05.02 1 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132; Mk 6, 53-56

św. Agaty, dziewicy i męczennicy

– wtorek, 06.02 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84; Mk 7, 1-13

św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

– środa, 07.02 1 Krl 10, 1-10; Ps 37; Mk 7, 14-23
– czwartek, 08.02 1 Krl 11, 4-13; Ps 106; Mk 7, 24-30
– piątek, 09.02 1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Ps 81; Mk 7, 31-37
– sobota, 10.02 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106; Mk 8, 1-10

św. Scholastyki, dziewicy

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś (04.02) zapraszamy na nieszpory (godz. 17.30) oraz na Wieczór Uwielbienia (godz. 19.00).

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (05.02), Aula, godz. 19.00.

■ Nabożeństwo do św. Józefa – środa (07.02), godz. 18.00.

■ Krąg Biblijny – piątek (09.02), godz. 19.30.

■ W przyszłą niedzielę  – 11 lutego – obchodzimy Światowy Dzień Chorych. Z tej okazji zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji chorych i cierpiących: w czasie Mszy św. o godz. 12.00. Poszczególne osoby chore, za które będzie sprawowana ta Eucharystia, prosimy wpisać na listę w zakrystii (do przyszłej soboty). Będzie to Msza św. ZBIOROWA. Podczas tej Mszy będzie także możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych – osoby zainteresowane zgłaszają się wcześniej (do soboty) osobiście u ks. Jacka.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dzisiaj (04.02) dyżur w Auli (między godz. 9.30 a 11.30) pełni – p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.