XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.06.2024

XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 16.06.2024

Czytanie  I:           Ez 17, 22-24;

Psalm    92:           Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże;

Czytanie II:          2 Kor 5, 6-10;

Ewangelia:           Mk 4, 26-34;

                Z Ewangelii według św. Marka:

                Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: “Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

                Bóg czuwa nad wzrostem swojego królestwa w nas i wśród nas, i doprowadzi ostatecznie do jego pełni. Jego nadejście nastąpi na pewno, tak jak żniwa po siewie. Oczekując jego owoców nie należy ulegać zniechęceniu czy zniecierpliwieniu. Objawią się one w czasie znanym Bogu. Jak zauważa Silvano Fausti, nadejście królestwa Bożego jest utrudniane nie tyle ludzką złość bo prześladowania wręcz przyspieszają jego nadejście ale przez głupotę dobrych. Gdy brak nam ewangelicznej mądrości łatwo możemy ulec sugestii Nieprzyjaciela, który chętnie podsyca w nas zapał, by opierać się w pracy dla królestwa Bożego na tych środkach, które Jezus odrzucił jako pokusy: na szybkim sukcesie, rozgłosie, demonstracji mocy i wielkości. Jezus zgromadził wokół siebie małą wspólnotę, która może rozczarowywać własną kruchością. Wcale nie dążył do tego, żeby zgromadzić wokół siebie narody i panować nad tłumami. Uczniowie musieli uczyć się przy Nim tej trudnej lekcji, że ziarno pszenicy musi obumrzeć, by przynieść obfity plon (J 12,24). Tym ziarnem pszenicy stał się najpierw sam Jezus, który w kulminacyjnym momencie swej ziemskiej misji został opuszczony i umierał w samotności, pogrzebany w ziemi. Jego dzieło – wspólnota uczniów – obumarła wraz z Nim, by następnie doświadczyć potężnej mocy zmartwychwstania. (…) Co uczynię, aby stać się lepszym, wierniejszym uczniem królestwa? Jakie podejmę postanowienie na najbliższy czas?

ks. Józef Maciąg, Lublin (www.sfd.kuria.lublin.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 17.06 1 Krl 21, 1b-16; Ps 5; Mt 5, 38-42

św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

– wtorek, 18.06 1 Krl 21, 17-29; Ps 51; Mt 5, 43-48
– środa, 19.06 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31; Mt 6, 1-6. 16-18
– czwartek, 20.06 Syr 48, 1-14; Ps 97; Mt 6, 7-15
– piątek, 21.06 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a; Ps 132; Mt 6, 19-23

św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

– sobota, 22.06 2 Krn 24, 17-25; Ps 89; Mt 6, 24-34

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy codziennie na nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego (pół godziny przed wieczorną Eucharystią).

■ W związku z trwającymi Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, zapraszamy dziś (16.06) do naszej „strefy kibica” na wspólne przeżywanie meczu Polska – Holandia (Aula, godz. 15.00, zalecane barwy narodowe).

■ Dzisiejsza składka (kolekta) przeznaczona jest w całości na cele inwestycyjne.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (17.06), Aula, godz. 19.00.

■ W sobotę (22.06) zapraszamy na prezentację książki o związkach Karola Wojtyły z naszym kościołem św. Stanisława BM, autorstwa ks. Dariusza Radziechowskiego (Karol Wojtyła w polskim hospicjum i kościele św. Stanisława w Rzymie, Studia i materiały do dziejów polskiego hospicjum i kościoła św. Stanisława w Rzymie, vol. 1) – Aula, godz. 19.00.

■ W przyszłą niedzielę (23.06) zapraszamy na spotkanie z p. Mirellą Bagdzińską, miłośniczką Rzymu, autorką znakomitego przewodnika w formie książkowej pt. „Z Mirellą w Wiecznym Mieście” – Aula, godz. 19.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

W przyszłą niedzielę (23.06) dyżur pełnić będzie p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

Prowadzimy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.