XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.06.2024

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.06.2024

Czytanie  I:           Hi 38, 1. 8-11;

Psalm   107:          Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana;

Czytanie II:          2 Kor 5, 14-17;

Ewangelia:           Mk 4, 35-41;

                Z Ewangelii według św. Marka:

                Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: “Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: “Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: “Milcz, ucisz się!” Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: “Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: “Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

               (…) „Przeprawmy się na drugi brzeg”, mówi Jezus. Jeżeli na serio traktujemy nasze życie, to wciąż przychodzą takie chwile, kiedy trzeba podjąć to wezwanie. Jeżeli naprawdę jesteśmy chrześcijanami, to jest nie do pomyślenia, byśmy stali w miejscu. Chcąc być ludźmi dojrzałymi, musimy przejść przez wiele progów. Bóg zaprasza nas, byśmy w relacji do Niego i do siebie nawzajem wciąż zdobywali nowe doświadczenia. Przyjdzie czas, kiedy będziemy wezwani do opuszczenia tego, co dawne. Wówczas powtórzymy za św. Pawłem: „Wszystko, co dawne, minęło, a oto wszystko staje się nowe” (2 Kor 5,17). Czy zawsze jesteśmy wystarczająco chętni, by przeprawiać się na drugą stronę? Czy nie wolimy raczej zostać tam, gdzie czujemy się już zadomowieni i bezpieczni? Sami nie możemy zaprogramować tych przepraw, ale gdy zostaniemy wezwani, powiedzieć „nie” oznacza zrezygnować z życia. Kiedy nasze życie dobiegnie końca, przyjdzie Jezus, aby po raz ostatni powiedzieć nam: „przeprawmy się na drugi brzeg”. Jeśli wielokrotnie w ciągu ziemskiej wędrówki z pełną dyspozycyjnością przeprawialiśmy się na drugą stronę, będziemy potrafili całym sercem powiedzieć „tak”, kiedy przyjdzie dzień ostatniej przeprawy. Tym bardziej uczynimy to, wiedząc, że Jezus zawsze jest z nami. On bowiem nie mówi: „przepraw się”, ale „przeprawmy się na drugą stronę”. (…)

o. Wilfrid Stinissen OCD (wdrodze.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.06 Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80

urocz.  narodzenia św. Jana Chrzciciela

– wtorek, 25.06 2 Krl 19, 9b-36; Ps 48; Mt 7, 6.12-14
– środa, 26.06 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119; Mt 7, 15-20
– czwartek, 27.06 2 Krl 24, 8-17; Ps 79; Mt 7, 21-29
– piątek, 28.06 2 Krl 25, 1-12; Ps 137; Mt 8, 1-4

św. Ireneusza, biskupa i męczennika

– sobota, 29.06 Dz 12,1-11; Ps 34; 2Tm 4, 6-18; Mt 16, 13-19

urocz. św. apostołów Piotra i Pawła

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W czerwcu zapraszamy codziennie na nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego (pół godziny przed wieczorną Eucharystią).

■ Dzisiaj (23.06) zapraszamy na spotkanie z p. Mirellą Bagdzińską, autorką znakomitego przewodnika po Rzymie pt. „Z Mirellą w Wiecznym Mieście”– Aula, godz. 19.00.

■ W poniedziałek (24.06) przypada liturgiczna uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zapraszamy na Mszę św o godz. 7.15 oraz o godz. 18.30.

■ Ostatnie spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (24.06), kościół,  Msza św., godz. 19.15.

■ W ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej, zapraszamy we wtorek (25.06) do „strefy kibica” na wspólne przeżywanie meczu Polska – Francja (Aula, godz. 18.00, zalecane barwy narodowe).

■ Krąg Biblijny – piątek (28.06.), Aula, godz. 19.30.

■ W najbliższą sobotę (29.06.) przypada liturgiczna uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła. Jest to patronalna uroczystość miasta Rzym. Tego dnia zapraszamy na Msze św. o godz. 7.15, 10.00 oraz o 18.30 (będzie też dodatkowa Msza św. dla grupy pielgrzymkowej o godz. 11.15)W czasie Mszy św. o godz. 18.30 będziemy w szczególny sposób modlić się w intencji ks. Rektora Pawła Ptasznika – z racji jego imienin. Po liturgii zapraszamy wszystkich na okolicznościowy poczęstunek!

■ W przyszłą niedzielę (30.06) – w ramach kolekty (składki) –  będziemy zbierać ofiary na „świętopietrze” (obolo di S. Pietro), czyli na wsparcie wielorakiej działalności charytatywnej Ojca św.

U W A G A !!! Od pierwszej niedzieli lipca (07.07) przechodzimy na wakacyjny układ niedzielnych Mszy św. , czyli: 8.30, 10.00, 11.00, 18.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (23.06) i za tydzień (30.06) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

Prowadzimy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Przypominamy o możliwości wsparcia finansowego Kościoła katolickiego we Włoszech, poprzez dokonanie odpisu podatkowego – tzw. otto per mille. Więcej informacji na stronie internetowej: www.8xmille.it