XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.06.2024

XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 30.06.2024

Czytanie  I:           Mdr 1, 13-15; 2, 23-24;

Psalm    30:           Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś;

Czytanie II:          2 Kor 8, 7. 9. 13-15;

Ewangelia:           Mk 5, 21-43;

                Z Ewangelii według św. Marka:

               Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: “Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: “Kto dotknął mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: “Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: “Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: “Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: “Nie bój się, wierz tylko!” I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: “Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: “Talitha kum”, to znaczy: “Dziewczynko, mówię ci, wstań!” Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

                 Bywają takie uściski dłoni, że słów już nie potrzeba. Bywa przytulenie, które dodaje człowiekowi sił do walki z lawiną trudnych dni. Mówimy też czasem: „Bóg go dotknął”, by zauważyć przemianę w życiu człowieka. Dlaczego to właśnie z dotykiem kojarzymy tak wielkie dobro? Bo świadomy dotyk jest zawsze relacyjny. Różni się on tak bardzo od przypadkowych dotknięć napierającego tłumu. Jest spotkaniem osób. Jezus również posługuje się tym gestem, aby uzdrowić i dodać sił w potrzebie. Pokazuje nam przez to, że jest bardzo bliski człowiekowi i zauważa rozpaczliwe wołanie o pomoc. Podnosi nas i uzdrawia również w sakramentalnym znaku włożenia rąk i kreślonym na czole znaku krzyża. Bóg mówi dziś: „Talitha kum! Nie lękaj się, jestem przy Tobie!”.

 ks. Tomasz Trzaska (www.gosc.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 01.07 Am 2, 6-10. 13-16; Ps 50; Mt 8, 18-22
– wtorek, 02.07 Am 3,1-8; 4,11-12; Ps 5; Mt 8, 23-27
– środa, 03.07 Ef 2, 19-22; Ps 117; J 20, 24-29

św. Tomasza, apostoła

– czwartek, 04.07 Am 7, 10-17; Ps 19; Mt 9, 1-8
– piątek, 05.07 Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119; Mt 9, 9-13
– sobota, 06.07 Am 9, 11-15; Ps 85; Mt 9, 14-17

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

U W A G A !!! Od przyszłej niedzieli (07.07) obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św. – czyli: godz. 8.30, 10.00, 11.00 i 18.00.  Nie będzie  w tym czasie (do połowy września) Mszy św. o godz. 7.15 oraz o godz.  12.00.

■ Składka z dzisiejszej niedzieli (30.06)  jest w całości przeznaczona na wsparcie działalności charytatywnej Ojca św. (obolo di S. Pietro) – Bóg zapłać!

■ Nabożeństwo ku czci św. Józefa – środa (03.07), godz. 18.00.

■ Pierwszy piątek miesiąca (05.07) – od godz. 17.30: adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św.; godz. 18.15: nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego;  godz. 18.30: Msza św.

■ Pierwsza sobota miesiąca (06.07) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (30.06) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

Prowadzimy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Serdecznie zapraszamy! Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Przypominamy o możliwości wsparcia finansowego Kościoła katolickiego we Włoszech, poprzez dokonanie odpisu podatkowego – tzw. otto per mille. Więcej informacji na stronie internetowej: www.8xmille.it

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

Wszystkim udającym się na urlopy, rozpoczynającym wakacje -życzymy błogosławionego wypoczynku!