XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.07.2024

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.07.2024

Czytanie  I:           Ez 2, 2-5

Psalm 122(123):    Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Czytanie II:           2 Kor 12, 7-10

Ewangelia:            Mk 6, 1-6

 Z Ewangelii według św. Marka:

         Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

            Żaden prorok nie jest dobrze przyjmowany przez swój lud, który widział, jak dorastał (por. Mk 6, 4). Rzeczywiście, gdy Jezus w wieku około trzydziestu lat opuścił Nazaret i już przez pewien czas nauczał i uzdrawiał w innych miejscach, powrócił pewnego razu w swe strony rodzinne i zaczął nauczać w synagodze. Jego rodacy „pozostali zdumieni” Jego mądrością, a znając Go jako „syna Maryi”, „cieślę”, który mieszkał wśród nich, zamiast przyjąć Go z wiarą, gorszyli się Nim (por. Mk 6, 2-3). Jest to zrozumiałe, ponieważ zażyłość na płaszczyźnie ludzkiej utrudnia wyjście poza siebie i otwieranie się na wymiar boski. Sam Jezus przytacza jako przykład doświadczenie proroków Izraela, którzy właśnie w swojej ojczyźnie stali się przedmiotem wzgardy, i utożsamia się z nimi. Z powodu tego zamknięcia duchowego Jezus nie mógł zdziałać w Nazarecie „żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich”. (Mk 6, 5). Cuda Chrystusa stanowią bowiem nie przejaw potęgi, ale znaki miłości Boga, która dokonuje się tam, gdzie spotyka wiarę człowieka. (…).

            Pisze Ewangelista, że Jezus „dziwił się ich niedowiarstwu” (Mk 6, 6). Zdumieniu swych rodaków, którzy się gorszą, odpowiada zdziwienie Jezusa. Również On w pewnym sensie się gorszy! Chociaż wiedział, iż żaden prorok nie był dobrze przyjęty w swojej ojczyźnie, to jednak zamknięcie serc swego ludu pozostaje dla Niego zakryte, nieprzeniknione: jak to możliwe, że nie rozpoznają oni światła Prawdy? Dlaczego nie otwierają się oni na dobroć Boga, który zechciał przyjąć nasze człowieczeństwo?

            W istocie człowiek Jezus z Nazaretu jest przejrzystością Boga, w Nim Bóg mieszka w pełni. I podczas gdy szukamy zawsze innych znaków, innych cudów, nie dostrzegamy, że prawdziwym Znakiem jest On – Bóg, który stał się ciałem, to On jest największym cudem wszechświata: całą miłością Boga zamkniętą w sercu ludzkim, w obliczu człowieka.

 Ojciec Święty Benedykt XVI, Modlitwa Anioł Pański – 8 lipca 2012 r.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.07 Oz 2, 16.17b-18.21-22; Ps 145; Mt 9, 18-26

św. Jana z Dukli, prezbitera

– wtorek, 09.07 Oz 8, 4-7.11-13; Ps 115; Mt 9, 32-38
– środa, 10.07 Oz 10, 1-3.7-8.12; Ps 105; Mt 10, 1-7
– czwartek, 11.07 Prz 2, 1-9 albo Dz 4, 32-35; Ps 34; Mt 19, 27-29

św. Benedykta, opata, Patrona Europy (święto)

– piątek, 12.07 Oz 14, 2-10; Ps 51; Mt 10,16-23

św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp. i męcz

– sobota, 13.07 Iz 6, 1-8; Ps 93(92); Mt 10, 24-33

św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Aż do połowy września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 7.15 oraz o godz. 12.00! Przed każdą Mszą św. niedzielną, oraz przed każdą wieczorną Mszę św. w tygodniu, niezmiennie pozostaje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania (szczegóły wywieszono na konfesjonałach oraz w przedsionku).

■ Pomimo przejścia na wakacyjny porządek, w każdy piątek zapraszamy do naszego kościoła na adorację Najśw. Sakramentu. Adoracja rozpoczyna się o godz. 17.30 i istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w tym czasie.

■ 16 lipca, w liturgii Kościoła, przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel, inaczej znanej nam jako Matka Boża Szkaplerzna. Uznając szkaplerz jako znak Maryi, Kościół święty związał go z dwiema łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi: pierwsza – szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia; druga – w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia. Nie jest to działanie magiczne, lecz otrzymanie łaski wynika z postawy wiary osoby noszącej szkaplerz. Dlatego przyjmujący szkaplerz zobowiązuje się do: 1. naśladowania Maryi; 2. noszenia nieustannie Jej znaku; 3. troszczenia się o dobro wszystkich ludzi; 4. przyjęcia szkaplerza z rąk kapłana; 5. odmawiania naznaczonej modlitwy maryjnej każdego dnia. Więcej informacji: http://szkaplerz.pl/

Z tej okazji, osoby pragnące przyjąć szkaplerz karmelitański zapraszamy na Mszę św. we wtorek 16 lipca 2024 r. o godz. 18.30, podczas której odbędzie się w naszym kościele uroczysty obrzęd poświęcenia i nałożenia szkaplerza karmelitańskiego. Osoby te proszone są o przyniesienie do kościoła własnego szkaplerza płóciennego (ewentualnie również medalika, który potem zastąpi szkaplerz płócienny po obrzędzie nałożenia). Osoby te również powinny być w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi świętej.

■ Jest wielkim darem, że kościół nasz jest klimatyzowany. Jednak jest to dobro, o które trzeba troszczyć, upewniając się, że drzwi wejściowe do kościoła są zamknięte. Bardzo prosimy, aby o tym pamiętać.

■ Od wtorku 9 lipca do wtorku 16 lipca 2024 r. (włącznie), Msza św. poranna o 7.15 nie będzie sprawowana. Zapraszamy na godz. 18.30.

■ Informacja dla pielgrzymów: Przez cały lipiec środowe audiencje generalne z Ojcem Świętym są zawieszone. Audiencje generalne wznowione zostaną dopiero w sierpniu (7, 21 i 28 sierpnia). Z racji pielgrzymki Ojca Świętego do Trieste, dzisiaj na placu św. Piotra nie ma modlitwy maryjnej Anioł Pański o godz. 12.00

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com;).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Wszystkim wyjeżdzającym na wakacje, rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu; a gościom radosnego i błogosławionego pobytu w Rzymie!