X NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.06.2024

X  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 09.06.2024

Czytanie  I:           Rdz 3, 9-15;

Psalm   130:          Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia;

Czytanie II:          2 Kor 4, 13 – 5, 1;

Ewangelia:           Mk 3, 20-35;

                Z Ewangelii według św. Marka:

                Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: “Odszedł od zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: “Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: “Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: “Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: “Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: “Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: “Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

               Gest Jezusa, który patrzy wokoło na wszystkich, którzy Go otaczają, jest charakterystyczny dla Ewangelii św. Marka. Ewangelista wydobywa ten gest Pana Jezusa, aby podkreślić, że słowo Zbawiciela kierowane jest do wszystkich.Tym właśnie gestem zareagował Pan Jezus na zatwardziałość swoich przeciwników, którzy zamiast w uzdrowieniu od kalectwa zobaczyć Boże dobrodziejstwo, gotowi byli Mu zarzucić złamanie szabatu. Kiedy na swoje wyraźne pytanie, czy przywrócenie zdrowia kalece będzie jednym czy drugim, nie otrzymał odpowiedzi. Pan Jezus “spojrzał wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca” (Mk 3,5). Inny sens miało Jego spojrzenie wokoło po tłumie, aby zobaczyć kobietę, która przed chwilą doznała uzdrowienia (Mk 5,32). Gest ten wyrażał Jego pragnienie, ażeby uzdrowić każdego bez wyjątku. Kiedy zaś po odejściu bogatego młodzieńca, “Jezus spojrzał wokoło” na otaczających Go ludzi (Mk 10,23), chciał ostrzec każdego bez wyjątku, abyśmy dóbr materialnych nie stawiali ponad dobro duszy. Natomiast w Jego geście ogarnięcia spojrzeniem wszystkich siedzących dookoła, zawarte jest zaproszenie, aby każdy z nas stał się Jego bliskim, najbliższym.

   o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.06 1 Krl 17, 1-6; Ps 121; Mt 5, 1-12
– wtorek, 11.06 Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13

św. Barnaby, apostoła

– środa, 12.06 1 Krl 18, 20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19
– czwartek, 13.06 1 Krl 18, 41-46; Ps 65; Mt 5, 20-26

św. Antoniego z Padwy, prezbitera i DK

– piątek, 14.06 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Mt 5, 27-32

bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

– sobota, 15.06 1 Krl 19, 19-21; Ps 16; Mt 5, 33-37

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy codziennie na nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego (pół godziny przed wieczorną Eucharystią).

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (10.06), Aula, godz. 19.00.

■ Krąg Biblijny – piątek (14.06), Aula, godz. 19.30.

■ Składka (kolekta) z przyszłej niedzieli (16.06) przeznaczona zostanie w całości na cele inwestycyjne.

■ Katecheza dla dorosłych – niedziela (16.06), godz. 9.30.

■ W przyszłą niedzielę (16.06) gościć będziemy polonijny Chór św. Kingi z Budapesztu (Msza św. o godz. 12.00).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (09.06) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta), a w przyszłą niedzielę (16.06)  p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

Prowadzimy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.