XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.09.2023

XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 10.09.2023

Czytanie  I:           Ez 33, 7-9;

Psalm   95:            Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie;

Czytanie II:          Rz 13, 8-10;

Ewangelia:           Mt 18, 15-20;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

               (…) Kto kogo ma prawo, a nawet obowiązek upominać? Im bardziej kogoś kocham, tym lepiej go znam i tym bardziej za niego odpowiadam. I tym większe mam prawo i obowiązek upomnienia. Milczenie w obliczu zła może być współwiną i prowadzić do zniszczenia miłości. Upominanie powinno mieć miejsce w małżeństwie i w rodzinie. Bywa i tak, że dziecko powinno upomnieć ojca lub matkę. Kościół jest miejscem, w którym upomnienie jest na porządku dziennym. Pasterze napominają owce, ale nieraz pasterzowi potrzebne jest napomnienie ze strony owiec. Każde dobre postępowanie musi być rozumne. Upominanie także. Trzeba starannie dobierać słowa i właściwy moment. Ogólne sformułowania typu „zawsze się spóźniasz” albo „jesteś kłamcą”, są nieskuteczne i zwykle nieprawdziwe. Trzeba nazwać po imieniu, co uważamy za zło w czyimś postępowaniu. Zastrzegając, że sprawa tak wygląda z naszej perspektywy, bo możemy nie znać wszystkich okoliczności. Chętnie wypominamy innym słabości za ich plecami, miłość natomiast wymaga, by powiedzieć im to prosto w oczy. Upominanie od strony psychicznej jest trudne. Zawsze i dla obu stron. Ale tzw. święty spokój lub miła atmosfera nie są moralnymi ideałami. Nikt nie lubi upominać, bo naraża się w ten sposób na utratę sympatii czy przyjaźni. Nikt też nie lubi być upominanym. Ale i jedno, i drugie jest potrzebne dla wzrostu, rozwoju człowieka. Nie zbuduje się żadnej więzi bez szacunku dla prawdy. (…)

 ks. dr Tomasz Jaklewicz (GN 08/2012)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 11.09 Kol 1, 24-2, 3; Ps 62; Łk 6, 6-11
– wtorek, 12.09 Kol 2, 6-15; Ps 145; Łk 6, 12-19
– środa, 13.09 Kol 3, 1-11; Ps 145; Łk 6, 20-26

św. Jana Chryzostoma, biskupa i DK

– czwartek, 14.09 Lb 21, 4b-9; Ps 78; J 3, 13-17

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

– piątek, 15.09 Hbr 5, 7-9; Ps 31; J 19, 25-27

NMP Bolesnej

– sobota, 16.09 1 Tm 1, 15-17; Ps 113; Łk 6, 43-49

św. męczenników – Korneliusza i Cypriana

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Od przyszłej niedzieli – 17 września – wracamy do zwykłego układu niedzielnych Mszy św.:  7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00.

■ OSTATNI DZWONEK! Kończymy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 3401495096;). Rozpoczęcie roku szkolnego –  w sobotę 16 września.

■ W najbliższą niedzielę (17.09) gościć będziemy w naszej wspólnocie grupę ratowników medycznych z Krakowa, którzy:

– dadzą świadectwo o swej jakże ważnej pracy

– zbierać będą dobrowolne ofiary pieniężne na rzecz Polskiej Fundacji Ratownictwa

– przeprowadzą praktyczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (Aula / dziedziniec przykościelny, między godz. 9.00 a 14.00).

■ Rozpoczęliśmy zapisy dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. Serdecznie zapraszamy! Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii – do 24 września.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.