XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.09.2023

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 17.09.2023

Czytanie  I:           Syr 27, 30 – 28, 7;

Psalm  103:           Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

Czytanie II:          Rz 14, 7-9;

Ewangelia:           Mt 18, 21-35;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: “Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

                  (…) Papież Benedykt XVI, komentując Modlitwę Pańską, zwraca uwagę, że Boże przebaczenie wiąże się z tajemnicą Krzyża Chrystusa. To z krzyża rozlega się przejmujące wołanie Jezusa: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). „Zło żyje w tysięcznych postaciach. Miłość ma tylko jedną postać: Twój Syn” – papież przywołuje zdanie Reinholda Schneidera. Wyjaśnia, że to na krzyżu Jezusa doszło do uzdrawiającej przemiany zła w dobro. Tego człowiek nie mógłby dokonać o własnych siłach. Dlatego właśnie Pan „obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści”, „był przebity za nasze grzechy i zdruzgotany za nasze winy”, „w Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (Iz 53,4–6). Całe ludzkie zło wypaliło się w ogniu szalonej miłości Boga. Stąd płynie moc do naszej wewnętrznej przemiany, do przebaczenia naszym największym nawet winowajcom. Siła przebaczenia objawia się w człowieku, który nawiązuje wspólnotę z Tym, który poniósł ciężar nas wszystkich. Jeśli pozwolę Jezusowi, by obmył moje stopy, wtedy i ja będę potrafił Go naśladować. (…) Drzwi zamknięte dla bliźniego są zamknięte także dla Boga. Przebaczenie to jedyne wyjście ze świata podejrzeń, odwetu, nienawiści. – Ile razy mam przebaczyć, czy aż 7 razy? – pytamy ze św. Piotrem. – Nie 7, ale 77 razy, czyli zawsze – mówi Jezus.

(„77 razy”; liturgia.wiara.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 18.09 1 J 2, 12-17; Ps 148; Łk 2, 41-52

św. Stanisława Kostki, zakonnika

– wtorek, 19.09 1 Tm 3, 1-13; Ps 101; Łk 7, 11-17
– środa, 20.09 1 Tm 3, 14-16; Ps 111; Łk 7, 31-35

św. męczenników: Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy

– czwartek, 21.09 Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13

św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

– piątek, 22.09 1 Tm 6, 2c-12; Ps 49; Łk 8, 1-3
– sobota, 23.09 1 Tm 6, 13-16; Ps 100; Łk 8, 4-15

św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Od dzisiejszej niedzieli – 17 września – wracamy do zwykłego układu niedzielnych Mszy św.:  7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00.

■ Dzisiaj (17.09) gościmy w naszej wspólnocie grupę ratowników medycznych z Krakowa, którzy:

-dają świadectwo o swej jakże ważnej pracy

-zbierają dobrowolne ofiary pieniężne na rzecz Polskiej Fundacji Ratownictwa

-prowadzą praktyczne szkolenia z zakresu  pierwszej pomocy (Aula / dziedziniec przykościelny, między godz. 9.00 a 15.00).

■ Dziś (17.09) można obejrzeć – w przejściu do naszej Auli – wystawę rysunków przedstawiających św. Jana Pawła II, autorstwa p. Kazimierza Burzyńskiego. Zapraszamy!

■ W tym tygodniu wznawiamy cotygodniowe nabożeństwa oraz niedzielne Nieszpory.

■ W przyszłą niedzielę (24.09) będzie nam towarzyszyć w czasie Mszy św. o godz. 18.00 Orkiestra Dęta Gminy Biskupice. Po liturgii zapraszamy na koncert!

■ Trwają zapisy dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii – do 24 września.

Warsztaty Muzyki Kościelnej „Wiara i Rozum”– w dniach od 13 do 15 października – w  Auli św. JP II – prowadzenie: Paweł Bębenek (Kraków). Zapisy – na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.