VI NIEDZIELA WIELKANOCNA , 05.05.2024

VI  NIEDZIELA WIELKANOCNA , 05.05.2024

Czytanie  I:           Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48;

Psalm     98:          Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie;

Czytanie II:          1 J 4, 7-10;

Ewangelia:           J 15, 9-17;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 06.05 1 Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14

św. apostołów Filipa i Jakuba

– wtorek, 07.05 Dz 16, 22-34; Ps 138; J 16, 5-11
– środa, 08.05 Dz 20, 17-18a.28-32.36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16

św. Stanisława, biskupa i męczennika

– czwartek, 09.05 Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20
– piątek, 10.05 Dz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a
– sobota, 11.05 Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W przyszłą niedzielę (12.05) obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Młodych ludzi z naszej wspólnoty zapraszamy na cotygodniowe spotkania formacyjne w każdą niedzielę, salka katechetyczna, godz. 11.00. Spotkanie prowadzi diakon Mateusz Duszyński, jezuita.

■ W miesiącu maju – zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa maryjne – codziennie, pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Dzisiaj (05.05) Wikariat Rzymski zaprasza wszystkie grupy etniczne na międzynarodową modlitwę różańcową (także w języku polskim!) w intencji pokoju – bazylika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (Piazza della Repubblica), godz. 17.00.

Wieczór Uwielbienia – dziś (05.05), godz. 19.00.

■ W dniach od 6 do 13 maja zapraszamy do naszej Auli na wystawę poświęconą Kardynałowi Stanisławowi Hozjuszowi – pomysłodawcy powstania polskiego kościoła w Rzymie.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (29.04), Aula, godz. 19.00.

W środę, 8 maja, obchodzimy liturgiczną uroczystośc św. Stanisława Biskupa i Męczennika – Patrona naszego kościoła i naszej wspólnoty. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie ks. biskup-nominat Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej.

■ Nabożeństwo Drogi Światła – piątek, godz. 19.15.

■ Krąg Biblijny – Aula, godz. 19.45.

UWAGA: zapraszamy wszystkich rodaków do wzięcia udziału w pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Divino Amore, w ramach II. Dnia Polonii Rzymskiej: sobota, 11 maja. Program: godz. 13.30 – nabożeństwo majowe (od godz. 13.00 – okazja do spowidzi św.); godz. 14.00 – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. prał. Pawła Ptasznika, kapelana Polaków w Diecezji Rzymskiej; od godz. 15.30 – festyn (występy dzieci, Teatr Trykot, „Czerwone Maki”, koncert Kate Dąbrowskiej, występy muzyczne, konkursy, prezentacja grupy rekonstrukcyjnej, itd.); godz. 19.00 – występ gości specjalnych, czyli: „Małej Armii Janosika”.

■ W przyszłą niedzielę (12.05) przeżywać będziemy uroczystość Pierwszej Komunii św., podczas Mszy św. o godz. 11.15. Z tego względu, tego dnia nie będzie Mszy św. dla ogółu parafian o godz. 11.00 oraz o godz. 12.00!

■ Organizujemy wyjazd autokarowy na Monte Cassino – niedziela, 12 maja (Msza św. na polskim cmentarzu wojennym o godz. 11.00). Wyjazd: o godz. 7.00, z Piazzale dei Partigiani (dworzec Roma Ostiense). Koszt: 20 euro. Zapisy i wpłaty – w  zakrystii. Zapraszamy!

■ Ojciec św. Franciszek zaprasza wszystkie dzieci (w wieku od 6 do 13 lat) na uroczyste obchody Dnia Dziecka w dniach 25 i 26 maja. W sobotę odbędzie się spotkanie z Papieżem na Stadione Olimpijskim, a  w niedzielę przewidziana jest Msza św. na Placu św. Piotra. Zapisy będziemy przyjmować od przyszłej niedzieli (poprzez specjalny link). Poszukiwani są również wolontariusze w wieku 18-25 lat, służący pomocą przy organizacji tego wydarzenia (kontakt poprzez ks. Jacka).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (05.05) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta), a w przyszłą niedzielę (12.05) p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

■ Rozpoczynamy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.