WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 12.05.2024

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 12.05.2024

Czytanie  I:           Dz 1, 1-11;

Psalm     47:          Pan wśród radości wstępuje do nieba;

Czytanie II:          Ef 4, 1-13;

Ewangelia:           Mk 16, 15-20;

                Z Ewangelii według św. Marka:

               Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

            Wniebowstąpienie Pańskie oznacza wypełnienie zbawienia, rozpoczętego w chwili Wcielenia. Po pouczeniu po raz ostatni swych uczniów Jezus wstępuje do nieba (por. Mk 16, 19). „Nie oddzielił się jednak od naszej kondycji” (por. Prefacja), w swym człowieczeństwie bowiem włączył wraz z sobą ludzi w głęboką więź z Ojcem i w ten sposób objawił ostateczny cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Tak jak dla nas zstąpił z Nieba i tak jak dla nas cierpiał i umarł na krzyżu, tak samo dla nas zmartwychwstał i powrócił do Boga, który dzięki temu nie jest już daleki, lecz jest „Bogiem naszym”, „naszym Ojcem” (…)    Drodzy przyjaciele, Wniebowstąpienie mówi nam, że w Chrystusie nasze człowieczeństwo zostaje wyniesione do wysokości Boga; w ten sposób za każdym razem, gdy się modlimy, ziemia łączy się z Niebem. I tak jak kadzidło, spalając się, unosi w górę dym o miłym zapachu, tak samo gdy zanosimy do Pana swoją gorącą i ufną modlitwę w Chrystusie, przenika ona niebiosa i dociera przed Tron Boga, On ją przyjmuje i wysłuchuje jej. (…)

 papież  Benedykt XVI  (20.05.2012 r.)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 13.05 Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33
– wtorek, 14.05 Dz 1, 15-17.20-26; Ps 113; J 15, 9-17

św. Macieja, apostoła

– środa, 15.05 Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19
– czwartek, 16.05 Ap 12, 10-12a; Ps 34; J 17, 20-26

św. Andrzeja Boboli, prezbitera I męczennika

– piątek, 17.05 Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19
– sobota, 18.05 Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11; J 21, 20-25

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj (12.05) obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to jednocześnie dzień Pierwszej Komunii świętej dla sześciorga dzieci z naszej wspólnoty – serdecznie gratulujemy!

Dziś (12.05) nie będzie Mszy św. o godz. 11 oraz o godz. 12.

■ Młodych ludzi z naszej wspólnoty zapraszamy na cotygodniowe spotkania formacyjnew każdą niedzielę, salka katechetyczna, godz. 11.00. Spotkanie prowadzi diakon Mateusz Duszyński, jezuita.

■ W miesiącu maju – zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa maryjne – codziennie, pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (13.05), Aula, godz. 19.00.

■ Ostatnie w tym roku nabożeństwo Drogi Światła – piątek, godz. 19.15.

W przyszłą niedzielę (19.05), uroczystością Zesłania Ducha Świętego, kończymy okres wielkanocny. Tym samym kończy się czas komunii św. wielkanocnej!

■ Katecheza dla dorosłych – niedziela (19.05). godz. 9.30.

■ W przyszłą niedzielę (19.05) w czasie Mszy św. o godz. 12.00 zaśpiewa w naszym kościele chór PIASTUNY z Wrocławia (po liturgii – koncert religijno-patriotyczny).

■ Kolekta (składka) w przyszłą niedzielę (III niedziela miesiąca) przeznaczona zostanie w całości na cele inwestycyjne.

■ Ojciec św. Franciszek zaprasza wszystkie dzieci (w wieku od 6 do 12 lat) na uroczyste obchody Światowych Dni Dziecka w dniach 25 i 26 maja. W sobotę odbędzie się spotkanie z Papieżem na Stadione Olimpijskim, a  w niedzielę przewidziana jest Msza św. na Placu św. Piotra. Zapisów dokonujemy – poprzez specjalny link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb5SHh0b3PW9D5HXu5GdKzSiYj_JJLHMCx4l-cU82ItzWUIg/viewform?usp=sf_link

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (12.05) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) a w przyszłą niedzielę (19.05): p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) praz p. Andrea Sconosciuto (prawnik, adwokat) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

■ Prowadzimy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.