V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2024

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 17.03.2024

Czytanie  I:           Jr 31, 31-34;

Psalm    51:           Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste;

Czytanie II:          Hbr 5, 7-9;

Ewangelia:           J 12, 20-33;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

                 (…) Na ile ten Wielki Post będzie okresem nawrócenia, na tyle zagubiona ludzkość odczuje wstrząs kreatywności: błysk nowej nadziei. Chciałbym wam powiedzieć, podobnie jak młodym, których spotkałem w Lizbonie minionego lata: „Szukajcie i podejmujcie ryzyko. W tym momencie dziejów wyzwania są ogromne, zawodzenia bolesne, przeżywamy trzecią wojnę światową „w kawałkach”, ale podejmijmy ryzyko myślenia, że nie jesteśmy w agonii, lecz w chwili narodzin; nie u kresu, lecz na początku wielkiego spektaklu. Potrzeba odwagi, by tak pomyśleć.” (przemówienie do studentów Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, 3 sierpnia 2023 r.). Jest to odwaga nawrócenia, wyjścia z niewoli. Wiara i miłość trzymają za rękę to dziecię- nadzieję. Uczą je chodzić, a jednocześnie ono ciągnie je do przodu.

 papież Franciszek  (Orędzie na Wielki Post 2024 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 18.03 Dn 13, 1-62; Ps 23; J 8,1-11
– wtorek, 19.03 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a

uroczystość św. Józefa

– środa, 20.03 Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3, 52-56; J 8, 31-42
– czwartek, 21.03 Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
– piątek, 22.03 Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
– sobota, 24.03 Ez 37, 21-28; Jr 31, 10-13; J 11, 45-57

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W naszej wspólnocie pragniemy serdecznie powitać s. sercankę Alwerię Madejczyk  – i życzymy Siostrze wielu Bożych łask!

■ Zachęcamy, aby w ramach przygotowania do zbliżających się świąt Wielkanocnych, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, i nie odkładać spowiedzi św. na ostatnie dni przed świętami. Spowiedź możliwa jest każdego dnia przed wieczorną Mszą św. (od godz. 18.00) oraz w niedzielę przed każdą Mszą św.

Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15.

Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19.15.

■ Trwa modlitewna nowenna „Akcja 21:20” – w intencji Ojczyzny, zgody narodowej oraz poszanowania życia ludzkiego. Do soboty 24 marca modlimy się bezpośrednio przed wieczorną Eucharystią (w dni powszednie), a dzisiaj – bezpośrednio przed Mszą św. o godz. 10.00.

Dzisiejsza (17.03) kolekta (składka) inwestycyjna, w całości zostanie przeznaczona na remont polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta.

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (18.03), kościół, godz. 19.15.

■ We wtorek (19.03) przypada liturgiczna uroczystośc św. Józefa – Oblubieńca NMP. Tego dnia zapraszamy na Msze św. o godz.: 7.15, 12.00 oraz 18.30. W związku z uroczystością trwamy w modlitewnej nowennie (dziś w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00; w dni powszednie – bezpośrednio po Mszy św. wieczornej).

We wtorek (19.03), ze względu na przypadającą tego dnia uroczystość św. Józefa, kancelaria parafialna czynna w godzinach: 9.00 – 11.15 oraz 15.30-17.30.

W imieniu Instytutu Kultury im. św. Jana Pawła II, serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy dwudziestu nowych obrazów Zwiastowania, który odbędzie się we wtorek 19 marca, o godz. 18.30 w Musei di San Salvatore in Lauro w Rzymie (adres: Piazza San Salvatore in Lauro, 15).

Krąg Biblijny – piątek (22.03), Aula, godz. 19.30.

■ Za tydzień, Niedzielą Palmową Męki Pańskiej (25.03), rozpoczniemy obchody Wielkiego Tygodnia.

■ Prosimy o składanie ofiar do skarbony z tyłu kościoła, na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (17.03) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – II piętro, godz. 9.30-11.30.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.