NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ, 24.03.2024

NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ, 24.03.2024

Procesja z palmami:  Mk 11, 1-10 lub J 12, 12-16

Czytanie  I:                 Iz 50, 4-7

Psalm 22:                    Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Czytanie II:                 Flp 2, 6-11

Ewangelia:                  Mk 14, 1 – 15, 47

 Z Ewangelii według św. Marka:

         Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”».

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!».

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.03 Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

– wtorek, 26.03 Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33.36-38

Wtorek Wielkiego Tygodnia

– środa, 27.03 Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25

Środa Wielkiego Tygodnia

– czwartek, 28.03 Wj 12, 1-14; Ps 115; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15

Czwartek Wielkiego Tygodnia

– piątek, 29.03 Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31;
Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18,1 – 19,42

Wielki Piątek Męki Pańskiej

– sobota, 30.03   —- —- —- —- —- —- —- —- —-

Wielka Sobota

 = O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zachęcamy, aby w ramach przygotowania do zbliżających się świąt Wielkanocnych, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, i nie odkładać spowiedzi św. na ostatnie dni przed świętami. Spowiedź przedświąteczna możliwa jest dzisiaj, w Niedzielę Palmową (24.03), od godziny 7.00 do 12.00 oraz od 17.00 do 17.50. Spowiedź odbywa się cały dzień w biurze parafialnym!

W poniedziałek, wtorek i środę Wielkiego Tygodnia, spowiedź możliwa jest od godziny 17.30 do 18.20 w konfesjonale w kościele.

■ Ważną częścią dekoracji na Triduum Paschalne są kwiaty. Ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu i na Wielkanoc można złożyć do skarbony z tyłu kościoła – za każdy Wasz gest z serca: Bóg zapłać!

■ Ostatnie Gorzkie Żale – dziś (24.03), godz. 17.15.

■ Dzisiaj (24.04), przed Mszą św. o godz. 10.00 zakończymy nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej oraz poszanowania życia ludzkiego. Zachęcamy do dalszej, osobistej modlitwy w tych bardzo ważnych intencjach w najbliższych tygodniach.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (25.04), godz. 19.00.

■ W tym roku, z racji przypadającego Wielkiego Tygodnia i Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, które należą do najważniejszych dni w liturgii Kościoła, uroczystość Zwiastowania Pańskiego (która zazwyczaj przypada 25.03) zostaje liturgicznie przeniesiona na 8 kwietnia 2024 r., po zakończeniu Oktawy Wielkanocnej.

■ W Wielki Czwartek, kancelaria parafialna pozostaje NIECZYNNA.

■ W Wielki Piątek, osoby od 18. – 60. roku życia obowiązuje post ścisły (tzn. 3 posiłki, w tym tylko raz do syta). Wszystkich zaś tego dnia obowiązuje powstrzymanie się od pokarmów mięsnych.

■ W Wielki Piątek taca zebrana podczas liturgii w czasie adoracji Krzyża przeznaczona jest w całości na pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej.

■ Poszukujemy osób, które w Wielki Piątek i Wielką Sobotę podjęłyby się przez godzinę czuwać przy Ciemnicy/Grobie Pańskim pomiędzy 9.00-18.00. Chętnych prosimy o zgłaszanie gotowości do pomocy w zakrystii u s. Katarzyny, do ks. Mateusza na adres poczty elektronicznej (parafiaroma@gmail.com) lub telefonicznie.

■ Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny (tzw. święconka) – w Wielką Sobotę, w Auli św. Jana Pawła II, od godz. 9.00 do godz. 18.00 – co pół godziny. W tym czasie trwać będzie w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie oraz będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi (do godz. 17.30).

■ Z racji przypadającej we wtorek 2 kwietnia kolejnej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, zapraszamy na Polonijne Czuwanie Modlitewne – „JESTEŚMY!”, Plac św. Piotra, godz. 21.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). W Niedzielę Palmową – dyżuru w poradni nie będzie, tylko na telefon. Następny dyżur: niedziela 7 kwietnia, dyżurujący: p. Anna Gajosz-Burzyńska, doradca

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

L I T U R G I A   T R I D U U M   P A S C H A L N E G O

———- WIELKI CZWARTEK ———-

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 19.00

(kościół pozostanie otwarty na adorację w Ciemnicy do godz. 22.00)

———- WIELKI PIĄTEK ———-

Liturgia Męki Pańskiej – godz. 19.00

(kościół pozostanie otwarty od godz. 9.00 do godz. 22.00)

———- WIGILIA PASCHALNA (sobota) ———-

Liturgia Wigilii Paschalnej – godz. 21.00

(kościół otwarty na adorację przy Grobie Pańskim od godz. 9.00 do 18.00)

——- NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO ——-

Msze święte: 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00; Nieszpory: 17.30

———- PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY ———-

Msze święte: 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00