ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 31.03.2024

ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE, 31.03.2024

SURREXIT  DOMINUS  VERE…!

Siostry i Bracia – rzeczywiście PAN zmartwychwstał – tak, jak obiecał… Niech te Wielkanocne Święta – w ten jakże niespokojny czas – wleją w nasze serca autentyczny pokój i umocnią w nas przekonanie, że dobro zawsze zwycięża a ostatnie słowo należy do Pana Boga. Niech zwycięski Jezus Wam wszystkim hojnie błogosławi!

Wasi duszpasterze

Czytanie  I:           Dz 10, 34a-37-43;

Psalm  118:           W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy;

Czytanie II:          Kol 3, 1-4;

Ewangelia:           J 20, 1-9;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 01.04 Dz 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15
– wtorek, 02.04 Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18
– środa, 03.04 Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35
– czwartek, 04.04 Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48
– piątek, 05.04 Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
– sobota, 06.04 Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dzisiejszą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Msze św. będą sprawowane w naszym kościele o godz.: 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz o 18.00. Zapraszamy również na uroczyste nieszpory o godz. 17.30, kończące obchód Triduum Paschalnego.

■ W Poniedziałek Wielkanocny (01.04) zapraszamy na Msze św. do naszego kościoła o godz.: 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz o 18.00.

■ Z racji przypadającej w najbliższy wtorek (2 kwietnia) kolejnej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, zapraszamy na Polonijne Czuwanie Modlitewne – „JESTEŚMY!” – Plac św. Piotra, godz. 21.00.

■ W środę (03.04) zapraszamy na specjalne nabożeństwo ku czci św. Józefa (godz. 18.00).

■ W najbliższy piątek (05.04) – ze względu na Oktawę Wielkanocną – nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ Pierwszy piątek miesiąca (05.04) – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. (od godz. 17.30), nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego (godz. 18.15), Eucharystia (godz. 18.30).

■ Pierwsza sobota miesiąca (06.04) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ Pierwsza niedziela miesiąca (07.04):

            -katecheza dla dorosłych (godz. 9.30)

            -zmiana tajemnic dla członków Róż Różańcowych (godz. 9.45 oraz 12.45)

            –Wieczór Uwielbienia – w połączeniu z nabożeństwem ku czci Bożego Miłosierdzia oraz nabożeństwem Drogi Światła (godz. 19.00).

■ W przyszłą niedzielę (07.04) Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Psychologów we Włoszech wraz ze Stowarzyszeniem Le Rondini zaprasza na bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz badania profilaktyczne (pomiar glukozy oraz ciśnienia) – AULA przy naszym kościele, od godz. 9.30 do godz. 12.30.

■ Informujemy, iż w ostatnim czasie udało się zebrać na remont polskiej kaplicy na rzymskim cmentarzu Prima Porta, następujące kwoty:

-kościół św. Stanisława (841,80 euro i 79 PLN);

-kościół ojców redemptorystów przy Via Merulana (1161,20 euro oraz 129 PLN i 20 CAD);

-kościół św. Mikołaja w Ostii (365 euro). D Z I Ę K U J E M Y !

■ W niedzielę 14 kwietnia, zostanie odprawiona Msza św. w polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta (godz. 15.30). Zapraszamy!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

W przyszłą niedzielę (07.04) dyżur pełnić będzie doradca rodzinny – p. Anna Gajosz-Burzyńska (9.30-11.30, pomieszczenie na II piętrze).

■ Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się aktywnie w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów Triduum Paschalnego! Bóg zapłać za ofiary złożone na dekoracje kwiatowe!

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.