UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 26.05.2024

UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 26.05.2024

Czytanie  I:           Pwt 4, 32-34. 39-40;

Psalm    33:           Szczęśliwy naród wybrany przez Pana;

Czytanie II:          Rz 8, 14-17;

Ewangelia:           Mt 28, 16-20;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

               Kościół obchodzi dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która zachęca nas do modlitewnej kontemplacji tajemnicy Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. (…)

 św. Jan Paweł II   (Anioł Pański – 07.06.1998 r.)

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 27.05 1 P 1, 3-9; Ps 111; Mk 10, 17-27
– wtorek, 28.05 1 P 1, 10-16; Ps 98; Mk 10, 28-31
– środa, 29.05 1 P 1, 18-25; Ps 147B; Mk 10, 32-45

św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

– czwartek, 30.05 1 P 2, 2-5.9-12; Ps 100; Mk 10, 46b-52
– piątek, 31.05 So 3, 14-18; Iz 12, 2-6; Łk 1, 39-56

święto Nawiedzenia NMP

– sobota, 01.06 Jud 17.20b-25; Ps 63; Mk 11, 27-33

św. Justyna, męczennika

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj (19.05) obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W przyszłą niedzielę (02.06) obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

■ Młodych ludzi z naszej wspólnoty zapraszamy na cotygodniowe spotkania formacyjnew każdą niedzielę, salka katechetyczna, godz. 11.00. Spotkanie prowadzi diakon Mateusz Duszyński, jezuita.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (27.05), Aula, godz. 19.00.

■ W czwartek (30.05) gościć będziemy chór z Limanowej (Msza św. o godz. 18.30 oraz koncert bezpośrednio po liturgii),

■ Pierwsza sobota miesiąca (01.06) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ W sobotę (01.06) zapraszamy na spotkanie z p. Annę Rastawicką, wieloletnią współpracowniczką bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – pt. „Patron na trudne czasy. Czego nas uczy życie błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego”. Po spotkaniu projekcja filmu dokumentalnego „Ojciec i Pasterz”– Aula, godz. 19.00.

■ Pierwsza niedziela miesiąca (02.06):

-katecheza dla dorosłych (godz.9.30)

-zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca (godz. 9.45 i 12.45)

Wieczór Uwielbienia (godz. 19.00)

■ Od przyszłej niedzieli (02.06) zapraszamy przez cały miesiąc czerwiec na nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa (pół godziny przed wieczorną Eucharystią).

■ W uroczystość Bożego Ciała – przypadającą we Włoszech w najbliższą niedzielę (02.06) – Ojciec św. Franciszek przewodniczyć będzie Mszy św. w Bazylice Laterańskiej (godz. 17.00), a następnie poprowadzi uroczystą procesję eucharystyczną do Bazyliki Santa Maria Maggiore.

■ W imieniu polskich władz konsularnych informujemy, że w dniu 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Aby w nich zagłosować wyborca musi zarejestrować się w spisie wyborców prowadzonym przez Konsula RP do 4 czerwca 2024 r. Można to uczynić w dwojaki sposób:

– poprzez system e-Wybory dostępny na stronie https://ewybory.msz.gov.pl

– lub wypełniając zgłoszenie (odpowiednie formularze zostały wyłożone z tyłu kościoła), a następnie dostarczyć je do Konsulatu (można też wysłać skan formularza na adres: rzym.konsul@msz.gov.pl).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (26.05) dyżur pełni p. Iga Gałczyńska (psycholog, pedagog), natomiast w przyszłą niedzielę (02.06) p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – salka na II. piętrze, godz. 9.30-11.30.

■ Prowadzimy nabór do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2024/2025. Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 5096).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.