II NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.01.2023

II  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 15.01.2023

Czytanie  I:           Iz 49, 3. 5-6;

Psalm  40:             Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę;

Czytanie II:          1 Kor 1, 1-3;

Ewangelia:           J 1, 29-34;

 

            Z Ewangelii według św. Jana:

           Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: “Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

            (…) Wyobraźmy sobie tę scenę. Jesteśmy na brzegu rzeki Jordan. Jan chrzcił; jest wielu ludzi, mężczyźni i kobiety w różnym wieku, którzy przybyli tu nad rzekę, żeby przyjąć chrzest z rąk tego człowieka przypominającego wielu z nich Eliasza, wielkiego proroka, który dziewięć wieków wcześniej oczyścił Izraelitów z bałwochwalstwa i doprowadził ich do prawdziwej wiary w Boga przymierza, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jan głosi, że bliskie jest królestwo niebieskie, że Mesjasz niebawem się objawi i trzeba się przygotować, nawrócić i działać sprawiedliwie i zaczyna chrzcić w Jordanie, aby dać ludziom konkretny środek pokuty (por. Mt 3,1-6). Ci ludzie przychodzili, aby wyrazić skruchę z powodu swoich grzechów, aby czynić pokutę, żeby zacząć życie na nowo. Jan wie, że Mesjasz, Pomazaniec Pański jest już bardzo blisko, a znakiem, aby Go rozpoznać będzie to, iż spocznie na nim Duch Święty; On przyniesie w istocie prawdziwy chrzest, chrzest w Duchu Świętym (J 1,33).  I oto moment nadchodzi: Jezus ukazuje się na brzegu rzeki, pośród ludzi, grzeszników – podobnie jak my wszyscy -. Jest to Jego pierwszy akt publiczny, pierwsza rzecz, którą robi, opuściwszy dom w Nazarecie, w wieku trzydziestu lat: schodzi do Judei, idzie ku Jordanowi i przyjmuje chrzest Janowy. Wiemy, co się dzieje – obchodziliśmy to w minioną niedzielę – Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci gołębicy i głos Ojca ogłasza Go umiłowanym Synem (por. Mt 3,16-17). Jest to znak, którego oczekiwał Jan. To on, Jezus jest Mesjaszem. Jan jest zmieszany, ponieważ objawił się w sposób niewyobrażalny: pośród grzeszników, ochrzczony tak jak oni, a wręcz dla nich. Ale Duch Święty oświeca Jana i uświadamia jemu, że w ten sposób wypełnia się sprawiedliwość Boga, wypełnia się Jego plan zbawienia: Jezus jest Mesjaszem, Królem Izraela, ale nie z mocą tego świata, ale jako Baranek Boży, który bierze na siebie i gładzi grzech świata. Zatem Jan Chrzciciel wskazuje Go ludziom i swoim uczniom. (…) Drodzy bracia i siostry, dlaczego zatrzymaliśmy się tak długo nad tą sceną? Ponieważ jest ona decydująca! To nie jest anegdota, ale decydujący fakt historyczny. Decydująca dla naszej wiary, jest także decydująca dla misji Kościoła. Kościół w każdym czasie, jest wezwany do czynienia tego, co uczynił Jan Chrzciciel, wskazywania Jezusa mówiąc „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”! On jest jedynym zbawicielem, On jest Panem!

 papież Franciszek  (Anioł Pański, 15.01.2017 r.)

 

+   L I T U R G I A     T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 16.01 Hbr 5, 1-10; Ps 110; Mk 2, 18-22
– wtorek, 17.01 Hbr 6, 10-20; Ps 111; Mk 2, 23-28

św. Antoniego, opata

– środa, 18.01 Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110; Mk 3, 1-6
– czwartek, 19.01 Hbr 7, 25 – 8, 6; Ps 40; Mk 3, 7-12

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

– piątek, 20.01 Hbr 8, 6-13; Ps 85; Mk 3, 13-19
– sobota, 21.01 Hbr 9, 1-3.11-14; Ps 47; Mk 3, 20-21

św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

 

=   O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E   =

■ „KOLĘDA” – duszpasterskie odwiedziny wiernych – zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (16.01), godz. 19.00 (Aula).

■ W środę (18.01) rozpoczyna się kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

■ Spotkanie dla młodzieży – piątek (20.01), Aula, godz. 19.15. Prowadzi s. Katarzyna.

Rozpoczęcie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania: niedziela, 22 stycznia. O godz. 11.30 – spotkanie organizacyjne (salka katechetyczna na I piętrze); godz. 12.00 – Msza św. dla kandydatów i ich rodziców.  Zgłoszenia przyjmujemy do soboty 21 stycznia (wiek kandydatów: urodzeni nie później niż we wrześniu 2009 r.).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – niedziela 22 stycznia, w Auli, między godz. 9.30 a 11.00. Dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).