III NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.01.2023

III  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 22.01.2023

Czytanie  I:           Iz 8, 23b – 9, 3;

Psalm  27:             Pan moim światłem i zbawieniem moim;

Czytanie II:          1 Kor 1, 10-13. 17;

Ewangelia:           Mt 4, 12-23;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: “Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: “Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: “Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

                  (…) „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Nawrócenie to poddawanie własnych ciemności pod panowanie światła Chrystusa. Ile spraw we mnie samym wymaga oświecenia prawdą Bożego objawienia? Często próbujemy pogodzić w sobie światło z ciemnością. Mówimy, że nauka Jezusa to owszem, piękne ideały, ale my przecież jesteśmy słabi, a Bóg jest miłosierny i w efekcie godzimy się na kompromisy. A przecież Ewangelia nie jest zbiorem ideałów możliwych tylko dla wybranych, ale regułą życia chrześcijanina. „Katolicy podważający zaufanie do nauczania Kościoła popełniają poważny grzech przeciwko sakramentowi własnego chrztu” – zauważa abp Chaput. Spadkiem po oświeceniu jest między innymi wybujały indywidualizm, który w dziedzinie religijnej wyraża się tym, że człowiek sam chce „lepić” swoją duchowość na własną miarę. Szuka światła w sobie. Istotą nawrócenia jednak nie jest przykrojenie Chrystusa do swojej miary, ale przykrojenie siebie do miary Chrystusa. On jest światłem, w Nim królestwo jest blisko. Chrystus idzie dziś do nas przez Kościół, przez słowo Boże, sakramenty, doktrynę wiary.  „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. W Polsce dramatycznie pustoszeją seminaria, coraz większa liczba rybaków ludzi dezerteruje ze służby. Co będzie dalej? Trudno nie stawiać tych pytań i powtarzać, że nic takiego się nie dzieje, że to tylko skutek demografii. Jezus wciąż idzie ulicami naszych miast i wsi. I wciąż zaprasza, by pójść za Nim. Czy znajdzie śmiałków gotowych porzucić sieci? Dziś nie te rybackie, ale internetowe, medialne, kulturowe, sieci konsumpcji i wygodnictwa. (…)

ks. dr Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny” 04/2020)

 

+   L I T U R G I A     T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 23.01 Hbr 9, 15. 24-28; Ps 98; Mk 3, 22-30
– wtorek, 24.01 Hbr 10, 1-10; Ps 40; Mk 3, 31-35

św. Franciszka Salezego, biskupa i DK

– środa, 25.01 Dz 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18

święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

– czwartek, 26.01 2 Tm 1, 1-8; Ps 96; Łk 10, 1-9

św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

– piątek, 27.01 Hbr 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34
– sobota, 28.01 Hbr 11, 1-2.8-19; Łk 1, 69-75; Mk 4, 35-41

św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i DK

 

=   O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E   =

■ Spotkanie czlonków Domowego Kościoła oraz par małżeńskich pragnących dołączyć do tej wspólnoty – dziś (22.01), Aula, godz. 11.00.

■ Inauguracja przygotowania do sakramentu bierzmowania – dziś (22.01) spotkanie organizacyjne (godz. 11.30, salka katechetyczna), a następnie o godz. 12.00  – Msza św.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (23.01), godz. 19.00.

■ Krąg Biblijny – piątek (27.01), Aula, godz. 19.30.

■ W przyszłą niedzielę (29.01) Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Bezpośrednio po liturgii – spotkanie w Auli.

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – niedziela 29 stycznia, w Auli, między godz. 9.30 a 11.00. Dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).