NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 08.01.2023

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 08.01.2023

Czytanie  I:           Iz 42, 1-4. 6-7

Psalm  29:             Pan ześle pokój swojemu ludowi

Czytanie II:           Dz 10, 34-38

Ewangelia:           Mt 3, 13-17

 

            Z Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: “To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: “Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

               

            Cooperatores Veritatis, współpracownicy prawdy – tak brzmiało zawołanie biskupie i papieskie Benedykta XVI. (…) Rzeczywistość prawdy była dla zmarłego Papieża czymś absolutnie fundamentalnym – mówiąc Janem: kochał nas prawdą. (…)

            Mówił, że nadzieja chrześcijańska płynie stąd, że wiara mówi prawdę. To istota sprawy. Ale, pytał, czym właściwie jest „chrześcijańska aspiracja do prawdy”? Wyższościową uzurpacją? Brakiem szacunku i pokory wobec innych? Arogancją z ignorancji (dyletanctwem, brakiem elementarnej wiedzy na temat nieusuwalnych komplikacji i trudności w docieraniu do prawdy – jeśli ta w ogóle istnieje; trudności, które czynią „docieranie do prawdy” praktycznie niemożliwym, a na pewno nieudowadnialnym)? Ciemnogrodzkim zamachem na tolerancję i pluralizm? Czy prawda jest dostępna człowiekowi? Czy opłaca się jej szukać? Czy jest w niej ratunek, czy też przeciwnie: pożegnanie się z pytaniem o prawdę jest prawdziwym wyzwoleniem człowieka otrząsającego się ze spekulatywnych mrzonek i biorącego w końcu sprawy w swoje ręce?

Jak to jest w rzeczywistości? Jak się rzeczy faktycznie mają? Jaka jest prawda?

(…) Potrzebujemy obecności Prawdy w centrum budowanego przez nas świata. Świat bez prawdy zamienia się w nieobliczalną (bo prędzej czy później opartą na fałszu – on wejdzie w puste miejsce po prawdzie) i okrutną w swym interesownym panegotyzmie (tym groźniejszym, im bardziej zakamuflowanym) władzę relatywizmu, gdzie granice między dobrem a złem ustalają silniejsi lub opinia przypadkowej większości, np. parlamentarnej. Nawet chrześcijańska miłość bez prawdy stanie się jedynie magazynem dobrych intencji i uczuć, pożytecznych, ale marginalnych, nieprzekraczających tego, co jedynie sentymentalne i emocjonalne.

            Dlatego potrzebujemy powrotu do tego, co prowokacyjnie nazywał „naiwnością chrześcijańską” a która polega na tym, że dla niej problem prawdy jest nadal aktualny oraz że wiedza odnosi się do prawdy. Potrzebujemy starego chrześcijańskiego przekonania, że prawdę można poznać; nie: wytworzyć, zawłaszczyć, zagarnąć, użyć przeciw innym, manipulować nią – ale poznać, z całą pokorą i poczuciem ułomności tego poznania, jak wszystkiego, co ludzkie. Ale jednak, z wiarą w Stworzyciela i z dumą z człowieczeństwa: poznać. Prawda jest i jest dosiężna. (…)

            Oto prawda naszego życia: znaleźliśmy w naszym życiu Syna Bożego, Boga! Jak oni. Cóż to za Łaska nas spotkała… Dotarła do nas korytarzami dziejów i genów, strumieniami krwi męczenników, modlitwami naszych przodków, świętością nie naszą,ostatecznie – decyzją naszego słabego, lecz potężnego Łaską, serca… Mogliśmy przecież w tej chwili czcić księżyc, rozpruwać brzuchy ofiarom bóstw albo wielbić pustkę w którejś z zachodnich metropolii do czasu aż nas złożą w ofierze bogini eutanazji. A dane nam zostało znaleźć Syna Bożego… Lecz nie dla naszej pychy ta Łaska, ale by nawracać siebie i innych. By być współpracownikami prawdy.

 prof. Jerzy Szymik (homilia w dniu pogrzebu ś.p. Benedykta XVI)

 

+   L I T U R G I A     T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 09.01 Hbr 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20
– wtorek, 10.01 Hbr 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28
– środa, 11.01 Hbr 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39
– czwartek, 12.01 Hbr 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45
– piątek, 13.01 Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78; Mk 2, 1-12
– sobota, 14.01 Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17

 

=   O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E   =

■ Dziś obchodzimy święto Chrztu Pana Jezusa, i tym samym kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

■ Dziś o godz. 12.00  – Msza św. w intencji Róż Różańcowych oraz zmiana tajemnic.

■  Wieczór Uwielbienia – dzisiaj o  godz. 19.00.

„KOLĘDA” – duszpasterskie odwiedziny wiernych – zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (09.01), godz. 19.00 (Aula).

■ Krąg Biblijny – piątek (13.01), godz. 19.30, w Auli.

■ Rozpoczęcie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania: Msza święta z udziałem kandydatów i rodziców w niedzielę 22 stycznia o godz. 12.00, poprzedzona spotkaniem organizacyjnym w Auli św. Jana Pawła II o godz. 11.30. Do soboty 21 stycznia możliwość zapisania kandydatów jeszcze niezgłoszonych (wiek minimalny: data urodzenia – wrzesień 2009 r. oraz starsi)!

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – niedziela 15 stycznia, w Auli, między godz. 9.30 a 11.30. Dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).