XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.09.2022

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 11.09.2022

Czytanie  I:           Wj 32,7-11.13-14;

Psalm    51:           Wstanę i wrócę do mojego ojca;

Czytanie II:          1 Tm 1, 12-17;

Ewangelia:           Łk 15, 1-32;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: “Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: “Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: “Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: “Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników”. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: “Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: “Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: “Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: “Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

                 (…) W każdej sytuacji życiowej nie należy zapominać, że nigdy nie przestaniemy być dzieckiem Boga, Ojca, który mnie kocha i czeka na mój powrót. Nawet w najszkaradniejszej sytuacji życiowej Bóg na mnie czeka, pragnie mnie wziąć w objęcia. Bóg na mnie czeka. (…)

papież Franciszek  (www.deon.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 12.09 1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40; Łk 7, 1-10
– wtorek, 13.09 1 Kor 12, 12-14. 27-31a; Ps 100; Łk 7, 11-17

św. Jana Chryzostoma, biskupa i DK

– środa, 14.09 Lb 21, 4b-9; Ps 78; Flp 2, 6-11; J 3, 13-17

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

– czwartek, 15.09 Hbr 5, 7-9; Ps 31; J 19, 25-27

NMP Bolesnej

– piątek, 16.09 1 Kor 15, 12-20; Ps 17; Łk 8, 1-3

św. męczenników: Korneliusza i Cypriana

– sobota, 17.09 1 Kor 10, 14-22; Ps 116B; Łk 6, 43-49

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś – po raz ostatni – obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.

Od przyszłej niedzieli (18.09) wracamy do zwykłego porządku niedzielnych Mszy św.: 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00 !!! Powracamy także do nabożeństw w dni powszednie.

■ W środę (14.09) chór Gaudium Poloniae wznawia próby (godz. 19.10). Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zasilić szeregi naszego chóru!

Dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św., można zapisywać w zakrystii naszego kościoła. Zgłoszenia przyjmujemy do końca września!

■ UWAGA: kończymy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Po „covidowej przerwie”, organizujemy autokarową pielgrzymkę z przewodnikiem do Casci (sanktuarium św. Rity) oraz Nursji (miejsce narodzin św. Benedykta). Odbędzie sie ona w niedzielę 9 października. Orientacyjny koszt: 35 euro. Zapisy w zakrystii.

■ W niedzielę 25 września, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, pożegnamy długoletniego duszpasterza polonijnego we Włoszech, związanego przez lata z naszym kościołem – ks. Mariana Burniaka, chrystusowca  – który powraca do Polski. Serdecznie zapraszamy!