XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.09.2022

XXV  NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.09.2022

Czytanie  I: Am 8, 4-7;

Psalm   113: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego;

Czytanie II: 1 Tm 2, 1-8;

Ewangelia: Łk 16, 1-13;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: “Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie: “Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: “Ile jesteś winien mojemu panu?”. Ten odpowiedział: “Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: “Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: “A ty, ile jesteś winien?”. Ten odrzekł: “Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: “Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: “Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

                Za co właściwie pan pochwalił nieuczciwego zarządcę? Bibliści łamią sobie głowy, szukając odpowiedzi na to pytanie. Pan Jezus na pewno nie stawia nam jako pozytywnego przykładu nieuczciwości. Sedno przypowieści leży w tym, że ów rządca wykazał się roztropną troską o swoją przyszłość. Chciał pozyskać sobie przyjaciół, którzy pomogliby mu przetrwać biedę. Był sprytny, choć kosztem swojego pana. Kiedy poczuł nóż na gardle, zadbał rozsądnie o swoje zabezpieczenie na przyszłość. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy z równą gorliwością zadbali o przyszłość, ale nie tyle tę doczesną, ile wieczną. Mamy wykazać się zapobiegliwością o zbawienie, starając się pomóc naszym bliźnim. Nie jest to wezwanie do nieuczciwości, ale do roztropności, do potraktowania naszej przyszłości wiecznej serio, byśmy się o nią starali tak, jak zabiegamy o wysokość emerytury lub oszczędności odłożone na czarną godzinę. (…)

              Mamona, czyli bogactwo materialne, nie jest w żadnym stopniu równorzędnym przeciwnikiem Boga. Dobra materialne pochodzą od Boga Stwórcy, są nam oddane w zarząd. Problem jest w człowieku, który z pieniędzy robi często bożka przesłaniającego wszystko, także prawdziwego Boga. Mamona może opanować całkowicie serce człowieka, zdominować je tak bardzo, że człowiek zaczyna jej służyć, co więcej – kochać ją. Czy to nie właśnie ubóstwianie mamony jest jedną z przyczyn niesprawiedliwości na świecie, wojen, kryzysów, degradacji środowiska? Mamona ma służyć człowiekowi, nie człowiek mamonie. 

ks. dr Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny” 38 /2016)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 19.09 Prz 3, 27-35; Ps 15; Łk 8, 16-18
– wtorek, 20.09 Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119; Łk 8, 19-21

św. męczenników koreańskich

– środa, 21.09 Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13

św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

– czwartek, 22.09 Koh 1, 2-11; Ps 90; Łk 9, 7-9
– piątek, 23.09 Koh 3, 1-11; Ps 144; Łk 9, 18-22

św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

– sobota, 24.09 Koh 11, 9 – 12, 8; Ps 90; Łk 9, 43b-45

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Od dziś (18.09) wracamy do zwykłego porządku niedzielnych Mszy św.: 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00. Powracamy także do nabożeństw w dni powszednie.

■ We wtorek (20.09) zapraszamy na godz. 19.15 do naszej Auli na spotkanie autorskie na temat: „O niektórych lękach osób starszych”. Naszymi gośćmi będą p. Katarzyna Matusz i ks. Stanisław Szlassa – autorzy wielu pozycji książkowych dotyczących kwestii lęków. 

■ W najbliższą niedzielę (25.09) Msza św. w intencji rodzin zostanie odprawiona – WYJĄTKOWO – o godz. 12.00. 

■ W przyszłą niedzielę (25.09) przypada Światowy dzień Migranta. Z tej okazji naszą wspólnotę odwiedzi biskup pomocniczy diecezji rzymskiej, odpowiedzialny za duszpasterstwo etniczne, Benoni Ambarus. Będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 12.00.

■ W przyszłą niedzielę (25.09), w czasie Mszy św. o godz. 18.00, pożegnamy długoletniego duszpasterza polonijnego we Włoszech, związanego przez lata z naszym kościołem – ks. Mariana Burniaka, chrystusowca  – który powraca do Polski. Po Eucharystii zapraszamy na poczęstunek.

■ Watykański chór chłopięcy poszukuje nowych członków, spośród uczniów klas III i IV szkoły podstawowej. Kontakt poprzez ks. Jacka.

■ Po „covidowej przerwie”, organizujemy autokarową pielgrzymkę z przewodnikiem do Casci (sanktuarium św. Rity) oraz Nursji (miejsce narodzin św. Benedykta). Odbędzie sie ona w niedzielę 9 października. Orientacyjny koszt: 35 euro. Zapisy w zakrystii.

Dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św., można zapisywać w zakrystii naszego kościoła. Zgłoszenia przyjmujemy do końca września!

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.