XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.10.2022

XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.10.2022

Czytanie  I:           Syr 35, 12-14. 16-18;

Psalm    34:           Biedak zawołał i Pan go wysłuchał;

Czytanie II:          2 Tm 4, 6-9. 16-18;

Ewangelia:           Łk 18, 9-14;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: “Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

            W pismach pastora Bonhoeffera, skazanego na śmierć i straconego w czasach hitlerowskich, znajduje się bardzo mądre wyjaśnienie, że dziękczynienie faryzeusza z dwóch powodów jest obrażaniem Pana Boga: bo faryzeusz jest zaślepiony i nie zauważa swoich grzechów; ponadto nie ma w nim miłości bliźniego, on jest egocentrykiem i nie umie myśleć o dobru innych ludzi: “Wdzięczność może ostać się tylko łącznie ze szczerą pokutą i braterską miłością do tego, kto nie otrzymał niezasłużonego daru, jaki ja otrzymałem. Bez pokuty i bez miłości wdzięczność staje się przeklętą podzięką faryzeusza. Byłoby przeklętą podzięką faryzeusza, gdybym nadużywał niezasłużenie otrzymanego daru do samochwalstwa przed Bogiem i ludźmi. Jest to bowiem rabunkiem łaski Bożej i pogardą bliźniego, gdy dziękuję jak najprędzej po to, by jakby wykupić się od zobowiązań wobec Boga i zaraz potem pysznić się tym, co otrzymałem. Podzięka faryzeusza jest religijnym ceremoniałem niewdzięczności. Jest przeklętą podzięką faryzeusza, gdy bogacz widzi pusty stół ubogiego i pozwala by pusty pozostał, a sam dziękuje za to, co posiada, jako za błogosławieństwo Boga. Jest przeklętą podzięką faryzeusza, gdy nie oddaję upośledzonym miłości Boga, której doznałem i za którą dziękuję. Takim przeklętym dziękczynieniem faryzeusz lży Stwórcę człowieka biednego. Przypatrzmy się jeszcze celnikowi, którego szczere “Bądź miłościw mnie grzesznemu” zasłużyło na pochwałę Pana Jezusa. Chodzi o to, żebyśmy starali się celnika naśladować, a nie udawać go. Różnicę między naśladowaniem celnika a udawaniem go spróbujmy zobaczyć na przykładzie Sokratesa. Jak wiadomo, filozof ten całe życie spędził na rzetelnym szukaniu prawdy, a jednak pod koniec życia powtarzał: “Wiem, że nic nie wiem”. Otóż wyobraźmy sobie młodego człowieka, który na samym początku studiów dowiedział się tego o Sokratesie i powiada sobie: “Ja już teraz wiem, że nic nie wiem, zatem cały cel studiów już osiągnąłemZupełnie inny sens ma owo “wiem, że nic nie wiem” mądrego Sokratesa i młodego studenta. Tak samo zupełnie inny sens ma modlitwa: “Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”, jaką zanosi celnik rzetelnie pragnący się nawrócić, i człowiek, który modlitwę tę chciałby potraktować tylko jako łatwy sposób na uwolnienie się od grzechów.

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.10 Ef 4, 32-5, 8; Ps 1; Łk 13, 10-17
– wtorek, 25.10 Ef 5, 21-33; Ps 128; Łk 13, 18-21
– środa, 26.10 Ef 6, 1-9; Ps 145; Łk 13, 22-30
– czwartek, 27.10 Ef 6, 10-20; Ps 144; Łk 13, 31-35
– piątek, 28.10 Ef 2, 19-22; Ps 19; Łk 6, 12-19

św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza

– sobota, 29.10 Flp 1, 18b-26; Ps 42; Łk 14, 1.7-11

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zapraszamy codziennie na październikowe nabożeństwa różańcowe (pół godziny przed wieczorną Msza świętą).

W poniedziałek (24.10) zapraszamy polskich studentów na kolejne spotkanie formacyjne (Aula, godz. 19.00).

W związku z rozpoczynającym się kolejnym etapem ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którym leży na sercu przyszłość Kościoła, na specjalne spotkanie, w piątek, 28 października, na godz.19.30 (Aula)!

Zapraszamy na tradycyjną pieszą pielgrzymkę Polonii do maryjnego sanktuarium Divino Amore. Wyruszamy w nocy z soboty na niedzielę – o godzinie 1 starego czasu (!!!), spod siedziby FAO. Pielgrzymowanie kończy się Eucharystią o godz. 5.00 (nowego czasu)

■ W przyszłą niedzielę (30.10), Msza św. o godz. 10.00 będzie sprawowana w intencji rodzin. Po liturgii – spotkanie z ks. Rektorem.

■ 31 października (poniedziałek) w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, zapraszamy całe rodziny na Mszę św. o godz. 18.30. Bezpośrednio po liturgii odbędzie się w naszej Auli, Bal Wszystkich Świętych – „HOLY WINS”. Mile widziane kostiumy przedstawiające konkretnego świętego czy świętą!

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone „kartki wypominkowe”. Po wypełnieniu, oddajemy je w zakrystii.

■ 1 listopada organizujemy wyjazd na Monte Cassino. Wyjazd o godz. 7.30 (Piazzale dei Partigiani).  Opłatę w wysokości 20 euro regulujemy w zakrystii.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.