V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 07.05.2023

V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 07.05.2023

Czytanie I:            Dz 6, 1-7;

Psalm  33:             Okaż swą łaskę ufającym Tobie;

Czytanie II:          1 P 2, 4-9;

Ewangelia:           J 14, 1-12;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: “Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: “Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: “Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.05 Dz 20, 17-18a.28-32.36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16

św. Stanisława, biskupa i męczennika

– wtorek, 09.05 Dz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a
– środa, 10.05 Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8
– czwartek, 11.05 Dz 15, 7-21; Ps 96; J 15, 9-11
– piątek, 12.05 Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17
– sobota, 13.05 Dz 16, 1-10; Ps 100; J 15, 18-21

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy wzięli udział we wczorajszym pielgrzymowaniu do sanktuarium Divino Amore, a także przyczynili sie do zorganizowania i przeprowadzenia Dnia Polonii Rzymskiej!!!

■ Trwa maryjny miesiąc maj – zapraszamy codziennie na nabożeństwo wieczorne o godz. 18.00!

U W A G A !!!  Począwszy od dziś (07.05), ulega zmianie niedzielny układ miejsca sprawowania sakramentu spowiedzi:

-godz. 7.00-7.10 (konfesjonał)

-godz. 8.00-8.25 (konfesjonał)

-godz. 9.30-9.55 (konfesjonał)

-godz. 10.20-10.50 (biuro)

-godz. 11.20-11.50 (biuro)

-godz. 17.20-17.50 (biuro)

W czasie trwania dyżuru spowiednika, prosimy o zachowanie odpowiedniego odstępu od konfesjonału!

■ Dziś (07.05) po każdej Mszy św., zbieramy dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów rehabilitacji 8-letniego Fabiana, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. „Bóg zapłać!”

■ Dziś (07.05) o godz. 9.30, rozpoczynamy w naszym kościele cykl „Katechez dla dorosłych”. ZAPRASZAMY!

■ Od dziś począwszy (07.05) zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca będzie miała miejsce:

-o godz. 9.45 oraz

-bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00, która sprawowana jest w intencji członków Żywego Różańca.

■ WIECZÓR  UWIELBIENIA –dzisiaj (07.05), godz. 19.00.

W poniedziałek (08.05) obchodzimy uroczystośc liturgiczną św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Jest to uroczystość odpustowa w naszym kościele. Bardzo serdecznie zapraszamy na uroczystą Eucharystię o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie o. dr Dominik Jurczak OP, dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu.

■ Krąg Biblijny – piątek (12.05), Aula, godz. 19.30.

U W A G A ! Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej wspólnocie będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę, 14 maja, podczas Mszy św. o godz. 10.00 (wstęp tylko dla zaproszonych gości!). Tego dnia dostępne dla ogółu parafian będą jedynie Msze św. o godz. 7.15, 8.30, 12.00 i 18.00.

W przyszłą niedzielę (14.05) zapraszamy na kolejną edycję bezpłatnych warsztatów psychologicznych (ćwiczenia efektywnej komunikacji) – Aula, od godz. 11.00 do godz. 13.00, osoby prowadzące: Anna Gaweł i Olena Shust.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024.Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (07.05) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny). Natomast w przyszła niedzielę (14.05) dyżur pełni – p. Anna Gaweł (psycholiog, psychoterapeutka) – Aula, między godz. 9.30 a 11.00.