VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.04.2023

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 14.04.2023

Czytanie I:            Dz 8, 5-8. 14-17;

Psalm  66:             Niech cała ziemia chwali swego Pana;

Czytanie II:          1 P 3, 15-18;

Ewangelia:           J 14, 15-21;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

              Jezus odchodząc do Ojca obiecuje uczniom Ducha Świętego Pocieszyciela. W języku greckim określany jest On słowem „parakletos”, „Paraklet”, co etymologicznie oznacza „wezwany obok”. Funkcja Parakleta polega na pomocy w potrzebie. Stąd słowo to przetłumaczono na łacinę jako „adwokat”. Adwokat broni czyjejś sprawy, honoru, prawa. Jednak określenie to w stosunku do Ducha Pocieszyciela jest zbyt zawężone i często rozumiane w kategoriach sądowniczych. Stąd jeszcze inne tłumaczenia słowa „Paraklet”: wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel… Każde z nich oddaje pewien aspekt działania Ducha Świętego. Uogólniając, Parakletem jest osoba, którą wzywa się w chwilach zwątpienia, kryzysu, problemów, ciemnej nocy…, która umie pocieszyć i udzielić wsparcia. Paraklet jest bliskim przyjacielem. „Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia” – mówi Syracydes (Syr 6, 16). Nie można mieć wielu bliskich przyjaciół. Stąd „przyjaźń z Parakletem” może być mądrym wyborem, „lekarstwem” na wiele trudności i pogmatwanych problemów życia. (…)

o. Stanisław Biel SJ (www.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 15.05 Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16, 4a
– wtorek, 16.05 Ap 12, 10-12; Ps 34; 1Kor 1, 10-18; J 17, 20-26

św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

– środa, 17.05 Dz 17, 15.22-18, 1; Ps 148; J 16, 12-15
– czwartek, 18.05 Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20
– piątek, 19.05 Dz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a
– sobota, 20.05 Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Trwa maryjny miesiąc maj – zapraszamy codziennie na nabożeństwo wieczorne o godz. 18.00.

U W A G A !!! Obecnie, w naszym kościele, sakrament pokuty i pojednania, sprawowany jest w niedziele według następującego planu:

-godz. 7.00-7.10 (konfesjonał)

-godz. 8.00-8.25 (konfesjonał)

-godz. 9.30-9.55 (konfesjonał)

-godz. 10.20-10.50 (biuro)

-godz. 11.20-11.50 (biuro)

-godz. 17.20-17.50 (biuro)

            W czasie trwania dyżuru spowiednika, prosimy o zachowanie odpowiedniego   o d s t ę p u   od  konfesjonału!

U W A G A ! Dziś, w naszej wspólnocie, w czasie Mszy świętej o godz. 10.00, przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii św. (wstęp tylko dla zaproszonych gości). Pozostałe osoby mogą skorzystać z Mszy św. o godz. 7.15, 8.30, 12.00 lub 18.00 (nie ma Mszy o godz. 11.00). Serdecznie gratujemy dzieciom pierwszokomunijnym!!!

Dzisiaj (14.05) zapraszamy na kolejną edycję bezpłatnych warsztatów psychologicznych (ćwiczenia efektywnej komunikacji) – Aula, od godz. 11.00 do godz. 13.00, osoby prowadzące: Anna Gaweł i Olena Shust.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (15.05), Aula, godz. 19.00.

■ W najbliższy czwartek (18.05) nie będzie w naszym kościele porannej Mszy św. o godz. 7.15!

■ W przyszłą niedzielę (21.05) zapraszamy na spotkanie z farmaceutką – p. Ursulą Canciel, która proponuje ciekawe, korzystne oferty dotyczące zakupu lekarstw a także przeprowadzenia medycznych badań diagnostycznych   – Aula, między godz. 11.00 a 12.30.

W zeszłą niedzielę udało nam się zebrać na pokrycie kosztów rehabilitacji chorego Fabiana – 600 euro i 30 PLN. Dziękujemy!

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (14.05) dyżur pełni – p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeutka). Natomiast w przyszłą niedzielę (21.05) – p.  Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny)    – Aula, między godz. 9.30 a 11.00.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.