IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 30.04.2023

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 30.04.2023

Czytanie I:            Dz 2, 14a. 36-41;

Psalm  23:             Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego;

Czytanie II:          1 P 2, 20b-25;

Ewangelia:           J 10, 1-10;

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Jezus powiedział: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 01.05 Dz 11,1 -18; Ps 42 i 43; J 10, 11-18
– wtorek, 02.05 Dz 11, 19-26; Ps 87; J 10, 22-30

św. Atanazego, biskupa i DK

– środa, 03.05 Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Jdt 13,18-20; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27

NMP Królowej Polski

– czwartek, 04.05 Dz 13, 13-25; Ps 89; J 13, 16-20

św. Floriana, męczennika

– piątek, 05.05 Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6
– sobota, 06.05 1 Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14

św. apostołów Filipa i Jakuba

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Wykład ks. dr. Jana Kobaka (KUL) na temat: „Kultura odpowiedzialnego rodzicielstwa”- dziś, Aula, godz. 11.00.

■ Rozpoczynamy maryjny miesiąc maj – zapraszamy codziennie na nabożeństwo wieczorne o godz. 18.00!

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (01.05), Aula, godz. 19.00.

■ Chór parafialny Gaudium Poloniae – na zaproszenie Polonii węgierskiej – uświetni uroczystości trzeciomajowe w Budapeszcie.

W środę, 3 maja, obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny, o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie arcybiskup Marek Jędraszewski (metropolita krakowski). Tego dnia chcemy też dziękować wspólnie Bogu za 50 lat życia kapłańskiego Księdza Arcybiskupa. Po liturgii zapraszamy na koncert Chóru Katedralnego z Wrocławia BASILICA CANTANS oraz na poczęstunek.

■ Konferencja naukowa „Vehicles of the Future” – czwartek (04.05), Aula, godz. 19.15.

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca (05.05). Adoracja i okazja do spowiedzi – od godz. 17.30; nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego – godz. 18.15; Msza św. – godz. 18.30.

■ W pierwszą sobotę miesiąca (06.05), zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

W sobotę 6 maja, odbędzie w sanktuarium maryjnym Divino Amore, Dzień Polonii Rzymskiej. Program (nowe sanktuarium): od godz. 13.00 – okazja do spowiedzi (kaplica spowiedzi); godz. 13.30 – nabożeństwo majowe; godz. 14.00 – Eucharystia (przewodniczy abp Marek Jędraszewski); od godz. 15.00 – festyn; godz. 15.45 – występy dzieci z polskich szkół; godz. 16.15 – sztuka teatralna „JP2 – oczekiwane pokolenie”; godz. 17.45 – występy muzyczne, taneczne, konkursy i zabawy, mecz piłki nożnej; godz. 19.00 – zabawy taneczne. Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !

U W A G A !!!  Począwszy od przyszłej niedzieli (07.05), ulegnie zmianie niedzielny układ miejsca spowiedzi św. w naszym kościele:

-godz. 7.00-7.10 (konfesjonał)

-godz. 8.00-8.25 (konfesjonał)

-godz. 9.30-9.55 (konfesjonał)

-godz. 10.20-10.50 (biuro)

-godz. 11.20-11.50 (biuro)

-godz. 17.20-17.50 (biuro)

■ W przyszłą niedzielę (07.05), po każdej Mszy św., zbierać będziemy dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów rehabilitacji 8-letniego Fabiana, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni.

■ Od przyszłej niedzieli (07.05) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie w ramach „Katechezy dla dorosłych”. Początek w kościele o godz. 9.30.

■ Od przyszłej niedzieli (07.05) zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca będzie miała miejsce:

-o godz. 9.45 oraz

-bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00, która sprawowana jest w intencji członków Żywego Różańca.

■ WIECZÓR  UWIELBIENIA – niedziela (07.05), godz. 19.00.

U W A G A !  Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej wspólnocie będzie miała miejsce w niedzielę, 14 maja, podczas Mszy św. o godz. 10.00 (wstęp tylko dla zaproszonych gości!). Tego dnia dostępne dla ogółu parafian będą jedynie Msze św. o godz. 7.15, 8.30, 12.00 i 18.00.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024.Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (30.04) oraz w przyszłą niedzielę (07.05) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, między godz. 9.30 a 11.00.