NARODZENIE PAŃSKIE, 25.12.2022

NARODZENIE  PAŃSKIE, 25.12.2022

SIOSTRY  I  BRACIA  W  CHRYSTUSIE !

              Z głęboką wiarą w sercu wchodzimy w rzeczywistość Świąt Narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa… Nasze oczekiwanie, nasz adwent dobiegł końca. Nasza nadzieja spełniła się! Powitajmy narodzonego Zbawiciela świata z należną Mu czcią i uwielbieniem. Niech On przemieni nasza serca, naszą codzienność, ten nasz świat – bliski i daleki. Z całego serca życzymy Wam, by tegoroczne święta zaowocowały chrześcijańską radością, pogłębioną wiarą oraz konkretnymi czynami miłości. Niech to będą  d o b r e  Święta. A na zbliżający się nowy – 2023 – rok, obfitości Bożych darów – w tym tak upragnionego pokoju – najszczerzej życzymy!

– W a s i     d u s z p a s t e r z e –

 

Czytanie I:            Iz 52, 7-10

Psalm  98:             Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Czytanie II:          Hbr 1, 1-6

Ewangelia:           J 1, 1-18

                Z Ewangelii według św. Jana:

               Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

      

+   L I T U R G I A     T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 26.12 Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31; Mt 10, 17-22

św. Szczepana, pierwszego męczennika

– wtorek, 27.12 1J 1, 1-4; Ps 97; J 20, 2-8

św. Jana, apostoła i ewangelisty

– środa, 28.12 1 J 1, 5-2, 2; Ps 124; Mt 2, 13-18

św. Młodzianków, męczenników

– czwartek, 29.12 1 J 2, 3-11; Ps 96; Łk 2, 22-35
– piątek, 30.12 Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23

Świętej Rodziny z Nazaretu

– sobota, 31.12 1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18

 

=   O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E   =

■ Dziś obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Msze św. jutro – w święto św. Szczepana (26.12): 8.30, 10.00, 12.00 i 18.00.

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna nieczynna. Bilety na audiencję papieską można odebrać w zakrystii (godz. 16.00-19.00).

Nabożeństwo kolędowe „przy żłóbku” wraz ze specjalnym błogosławieństwem dzieci – środa (28.12, święto Świętych Młodzianków), bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (godz. 19.00).

■ W tym roku święto Świętej Rodziny z Nazaretu przypada w piątek, 30 grudnia.

W sobotę (31.12) Msza św. wieczorna zostanie odprawiona już o godz. 18.00! Wcześniej zapraszamy na specjalne nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku cywilnego (godz. 17.30).

■ W niedzielę za tydzień, 1 stycznia (Nowy Rok), obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (nie będzie Mszy o godz. 7.15).

W przyszłą niedzielę (01.01) Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji tych par małżeńskich z naszej wspólnoty, które w mijającym roku obchodziły swe małżeńskie jubileusze. Bardzo prosimy, aby te pary zgłosiły się w tym tygodniu do zakrystii.

■ Msza św. w intencji Róż Różańcowych oraz zmiana tajemnic – w niedzielę 8 stycznia!

Wieczór Uwielbienia – WYJĄTKOWO – w drugą niedzielę stycznia (08.01) – godz. 19.00.

„KOLĘDA” – duszpasterskie odwiedziny wiernych – zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii.

Kalendarze w na rok 2023 – w zakrystii naszego kościoła.