CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 18.12.2022

CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU, 18.12.2022

Czytanie  I:           Iz 7, 10-14;

Psalm  24:             Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały;

Czytanie II:          Rz 1, 1-7;

Ewangelia:           Mt 1, 18-24;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

            Postać św. Józefa z wielu powodów jest dziś aktualna i zasługuje na promocję. Wbrew słodkawym wizerunkom Józef to bardzo mocny mężczyzna. Mocny nie w gębie, ale w czynie. Jego świętość rzuca potężne wyzwanie dominującym nurtom współczesnej kultury. Dlaczego? Bo genderowa i homoseksualna ideologia agresywnie neguje męskość i kobiecość jako podstawowe powołania. A Józef to mężczyzna z krwi i kości. Jego życiową karierą było, zgodne z Bożym wezwaniem, stanie u boku ukochanej kobiety i ojcowanie Jezusowi. Druga rzecz – jesteśmy dziś świadkami osłabienia rodziny. A św. Józef jest jej strażnikiem. On sam przeżył pokusę odejścia, ale z Bożą pomocą pokonał ją. Kolejna sprawa – kryzys ojcostwa. A Józef to wzór ojca. Promieniuje ojcostwem w imieniu samego Boga Ojca. Wyśmiewa się dziś takie cnoty jak czystość, wierność, pracowitość (zaprzeczenie karierowiczostwa) czy pokora (zgoda na pozostawanie w cieniu osób ważniejszych). Józef ze swoją wyjątkową relacją wobec Maryi, ze swoimi „miękkimi” cnotami, drażni i niepokoi, ale zarazem pociąga i inspiruje. Nie jest ani typem macho, ani zniewieściałym pantoflarzem. Dodajmy jeszcze, że Józef jest patronem ludzi ciężkiej pracy, a zarazem patronem modlitwy kontemplacyjnej, czyli jest ilustracją hasła „Ora et labora”. Uznano go wreszcie za patrona dobrej śmierci, bo jak głosi tradycja, umierał w obecności Jezusa i Maryi. (…)  „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24). To było przebudzenie z koszmaru niepewności, wyjście z kręgu podejrzeń, pokonanie zwątpienia w sens bycia razem. Józef potrzebował pomocy z nieba, aby podjąć dobrą decyzję. A o ileż bardziej takiej pomocy łaski Bożej potrzebujemy my, ludzie słabsi zapewne niż Józef! Bóg nie chce rozbitych rodzin, samotnych matek bez ojców. Bóg chce, by dziecko wzrastało otoczone potrójną miłością: wzajemną miłością małżonków oraz miłością ojca i miłością matki. (…)

ks. dr Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny, 45/2017)

+   L I T U R G I A   T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 19.12 Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25
– wtorek, 20.12 Iz 7, 10-14; Ps 24; Łk 1, 26-38
– środa, 21.12 So 3, 14-17; Ps 33; Łk 1, 39-45
– czwartek, 22.12 1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1-8; Łk 1, 46-56
– piątek, 23.12 Ml 3, 1-4. 23-24; Ps 25; Łk 1, 57-66
– sobota, 24.12 (rano) 2 Sm 7, 1-16; Ps 89; Łk 1, 67-79

 

=   O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E   =

■ Dziś czwarta i tym samym ostatnia niedziela adwentu. Za tydzień (25.12)  obchodzimy uroczystość Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Spowiedź przedświąteczna – od poniedziałku do piątku, przed wieczorną Mszą św. (od godz. 18.00).

Ostatnie w tym roku roraty – wtorek i czwartek, o godz. 18.30 (proszę zabrać lampiony lub świece).

■ Krąg Biblijny – piątek (23.12), Aula, godz. 19.30.

■ Opłatki na stół wiglijny, kalendarze na rok 2023, aktualna prasa katolicka  – w zakrystii.

■ W sobotę (24.12) tylko Msza św. poranna (o godz. 7.15). Nie będzie wieczornej Eucharystii!

■ W Wigilię Bożego Narodzenia zachęcamy do podtrzymywania staropolskiej tradycji wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

PASTERKA – o godz. 24.00.

■ Msze święte w uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12) – oprócz Pasterki – o godz. 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz o 18.00 (wcześniej nieszpory o godz. 17.30).

■ Msze św. w święto św. Szczepana (26.12): 8.30, 10.00, 12.00 i 18.00.

■ Rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny wiernych – zwane „kolędą”. Formularze zgłoszeniowe – w zakrystii.

■ Pragniemy poinformować, że po dokonanej profesjonalnej renowacji, powróciły do naszego kościoła, kolejne dwa obrazy z bocznych ołtarzy.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).