TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022

Czytanie  I:           Iz 35, 1-6a.10

Psalm 146:            Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Czytanie II:           Jk 5, 7-10

Ewangelia:           Mt 11, 2-11

             Z Ewangelii według św. Mateusza:

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

* * * * *

             W tę III  niedzielę Adwentu, nazywaną niedzielą „radości”, Słowo Boże wzywa nas z jednej strony do radości, a z drugiej do uświadomienia sobie, że życie obejmuje także chwile zwątpienia, w których trudno jest wierzyć. Radość i zwątpienie są, jedna i drugie, doświadczeniami należącymi do naszego życia.

             Wyraźnemu wezwaniu proroka Izajasza do radowania się: „Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie”, przeciwstawia się w Ewangelii wątpliwość Jana Chrzciciela: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. W istocie spojrzenie proroka wznosi się ponad sytuację – ma on przed sobą ludzi zniechęconych: ręce osłabłe, kolana omdlałe, zagubione serca. Jest to ta sama rzeczywistość, która we wszystkich epokach wystawia wiarę na próbę. Jednak człowiek Boży widzi dalej, bo Duch Święty pozwala odczuć jego sercu moc swojej obietnicy, toteż głosi  zbawienie: „Odwagi, nie bójcie się! Oto wasz Bóg (…) On sam przychodzi, by was zbawić”. A wtedy wszystko się zmienia – pustynia zakwita, pociecha i radość napełniają ludzi o zagubionym sercu, chromy, ślepy, niemy zostają uzdrowieni. To właśnie urzeczywistnia się dzięki Jezusowi: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”.

             Ten opis pokazuje nam, że zbawienie obejmuje całego człowieka i go odradza. Jednak te nowe narodziny, z radością, która im towarzyszy, wymagają zawsze, by umrzeć dla samych siebie i dla grzechu w nas. Stąd wynika wezwanie do nawrócenia, które jest u podstawy nauczania zarówno Chrzciciela, jak i Jezusa; w szczególności chodzi o zmianę wyobrażenia, jakie mamy o Bogu. (…) Pomyślmy – Jan przez całe życie oczekiwał Mesjasza; styl jego życia, samo jego ciało są ukształtowane przez to oczekiwanie. Także dlatego Jezus wychwala go tymi słowami: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od niego. A jednak również on musiał nawrócić się do Jezusa. Podobnie jak Jan, także my jesteśmy wezwani do rozpoznania oblicza, jakie Bóg postanowił przyjął w Jezusie Chrystusie, pokornym i miłosiernym.

 papież Franciszek (Anioł Pański – 15.12.2019 r.)

 

+   L I T U R G I A   T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 12.12 Lb 24,2-7.15-17a; Ps 25; Mt 21,23-27

Najśw. Maryi Panny z Guadalupe

– wtorek, 13.12 Iz 7, 10-14; Ps 34(33); Mt 21, 28-32

św. Łucji, dziewicy i męczennicy

– środa, 14.12 Iz 45, 6-8.18.21b-25); Ps 85(84); Łk 7, 18b-23

św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Koś.

– czwartek, 15.12 Iz 54, 1-10; Ps 30(29); Łk 7, 24-30
– piątek, 16.12 Iz 56, 1-3a. 6-8; Ps 67(66); J 5, 33-36
– sobota, 17.12 Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Ps 72(71); Mt 1, 1-17

 

=   O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E   =

 ■ Dzisiaj w naszej wspólnocie gościmy ks. Jana Kobaka z diecezji rzeszowskiej, który głosić będzie kazania podczas Mszy św. Ks. Jan jest mocno związany z Ruchem Światło-Życie oraz ruchem Domowego Kościoła, wielokrotnie posługując jako moderator na rekolekcjach
i oazach wakacyjnych zarówno młodzieżowych jak i dla rodzin.

■ Po dzisiejszej Mszy świętej o godz. 12.00, zapraszamy serdecznie na Opłatek Polonijny, który będzie miał miejsce w Auli Jana Pawła II przy naszym kościele.

■ Zbliżając się szybkimi krokami do Świąt, zachęcamy do odbycia świątecznej spowiedzi wcześniej niż w ostatnim tygodniu, aby móc jak najowocniej przeżywać adwentowy okres oczekiwania. Możliwość skorzystania z Sakramentu pokuty: codziennie w tygodniu, w konfesjonale, 30 minut przed wieczorną Mszą; w niedzielę zaś, w biurze parafialnym, 40 minut przed Mszą (z wyjątkiem 7.15).

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego w najbliższy poniedziałek (12 grudnia), o godz. 19.00.

■ Przez cały okres liturgiczny Adwentu zapraszamy do udziału w tradycyjnych Roratach: w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.30. Przynosimy ze sobą lampiony lub świece.

W tym tygodniu, również młodzież studencka zaprasza na roraty akademickie, które odbędą się we wtorek (13 grudnia) na Mszy świętej porannej, o godz. 7.15. Przynosimy ze sobą lampiony lub świece.

■ W piątek (16 grudnia) członkowie chóru Gaudium Poloniae zapraszają na wspólnotową adorację eucharystyczną. Początek o godz. 20.00.

■ Pielgrzymka do Neapolu: wyjazd w najbliższą sobotę (17 grudnia) o godz. 7.00 rano z Piazzale dei Partigiani (Roma Ostiense). Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. W programie: katedra św. Januarego, grób o. Dolindo, szopki neapolitańskie. Koszt 35 euro. Zapisy w zakrystii.

■ Można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny u siostry Katarzyny, w zakrystii naszego kościoła.

■ Kalendarze na Rok Pański 2023, jak również aktualną prasę katolicką można nabyć w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).