DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 04.12.2022

DRUGA  NIEDZIELA  ADWENTU, 04.12.2022

Czytanie  I:           Iz 11, 1-10;

Psalm    72:           Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie;

Czytanie II:          Rz 15, 4-9;

Ewangelia:           Mt 3, 1-12

            Z Ewangelii według św. Mateusza:

           W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: “Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!” Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: “Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.

           (…) Ale czym jest to królestwo Boże, to królestwo niebieskie? To synonimy. Natychmiast myślimy o czymś, co dotyczy rzeczywistości spoza tego świata: życia wiecznego. Oczywiście, to prawda, królestwo Boże będzie rozciągało się w nieskończoność poza życie na ziemi, ale dobrą nowiną, jaką przynosi nam Jezus — a którą Jan antycypuje — jest ta, że królestwa Bożego nie musimy oczekiwać w przyszłości: przybliżyło się, w pewien sposób jest już obecne i już od teraz możemy doświadczać jego mocy duchowej. «Królestwo Boże jest pośród was» — powie Jezus. Bóg przychodzi, aby ustanowić swoje panowanie w naszej historii, w naszym codziennym życiu. A tam, gdzie jest ono przyjmowane z wiarą i pokorą, rodzą się miłość, radość i pokój. Warunkiem, by należeć do tego królestwa, jest dokonanie zmiany w naszym życiu, to znaczy nawrócenie się, nawracanie się każdego dnia, codziennie krok naprzód… Trzeba opuścić drogi wygodne, ale mylące, bożków tego świata: sukces za wszelką cenę, władza kosztem najsłabszych, pragnienia bogactwa, przyjemności za wszelką cenę. Trzeba natomiast otwierać drogę Panu, który przychodzi: On nie odbiera naszej wolności, ale daje nam prawdziwe szczęście. Przez narodzenie się Jezusa w Betlejem sam Bóg zamieszkuje między nami, by nas wyzwolić od egoizmu, od grzechu i zepsucia — od tych postaw pochodzących od diabła: dążenie do sukcesu za wszelką cenę, do władzy kosztem najsłabszych, pragnienia bogactwa, szukania przyjemności za wszelką cenę. (…)

papież Franciszek (Anioł Pański – 04.12.2016 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 05.12 Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26
– wtorek, 06.12 Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14
– środa, 07.12 Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30

św. Ambrożego, biskupa i DK

– czwartek, 08.12 Rdz 3, 9-15.20; (Ps 98; Ef 1, 3-12; Łk 1, 26-38

urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP

– piątek, 09.12 Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19
– sobota, 10.12 Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Wieczór Uwielbienia – dzisiaj (04.12), godz. 19.00.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (05.12), godz. 19.00.

■ Roraty – wtorek (06.12) – godz. 18.30.

■ Nabożeństwo ku czci św. Józefa – środa (07.12), godz. 18.00.

8 grudnia (czwartek) przypada obowiązkowa uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Msze św. tego dnia w naszym kościele: godz. 7.15, 10.00, 12.00 oraz 18.00 („roraty” – przynosimy świece lub lampiony).

■ Na kolejne Spotkanie Synodalne, w połączeniu z Kręgiem Biblijnym, zapraszamy w piątek (09.12) na godz. 19.30 (Aula).

■ W przyszłą niedzielę (11.12) gościć będziemy w naszej wspólnocie Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin i Moderatora Kościoła Domowego w Diecezji Rzeszowskiej – ks. Jana Kobaka.

■ W przyszłą niedzielę (11.12) zapraszamy serdecznie na Opłatek Polonijny (MSZA o godz. 12.00, a następnie o godz. 13.00 – spotkanie w Auli).

Przypominamy o możliwości korzystania (w niedziele i dni świąteczne) z salek przy naszym kościele.

■ Pielgrzymka do NEAPOLU – 17 grudnia (sobota) – w programie: katedra św. Januarego, grób o. Dolindo, szopki neapolitańskie. Cena orientacyjna: 35 euro. Zapisy: w zakrystii.

■ OPŁATKI na stół wigilijny – u s. Katarzyny w zakrystii.

■ KALENDARZE na rok 2023  – można nabyć w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■  Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.