XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.10.2023

XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 15.10.2023

Czytanie  I:           Iz 25, 6-10a;

Psalm   23:            Po wieczne czasy zamieszkam u Pana;

Czytanie II:          Flp 4, 12-14. 19-20;

Ewangelia:           Mt 22, 1-14;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: “Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 16.10 Rz 1, 1-7; Ps 98; Łk 11, 29-3

św. Jadwigi Śląskiej

– wtorek, 17.10 Rz 1, 16-25; Ps 19; Łk 11, 37-41

św. Ignacego Antiocheńskiego

– środa, 18.10 2 Tm 4, 9-17a; Ps 145; Łk 10, 1-9

św. Łukasza, ewangelisty

– czwartek, 19.10 Rz 3, 21-30a; Ps 130; Łk 11, 47-54
– piątek, 20.10 Rz 4, 1-8; Ps 32; Łk 12, 1-7

św. Jana Kantego, prezbitera

– sobota, 21.10 Rz 4, 13. 16-18; Ps 105; Łk 12, 8-12

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Pragniemy poinformować, iż z dniem 1 października 2023 r., funkcję Administratora Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, objął ks. Tomasz JAROSZ (kapłan Archidiecezji Krakowskiej). Nowemu Administratorowi z serca gratulujemy i życzymy wielu Bożych łask na drodze realizowania powierzonej mu misji!

■ W miesiącu październiku zapraszamy codziennie na nabożeństwa różańcowe – pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

■ W poniedziałek (16.10) przypada 45 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia zostaną odprawione dwie Msze św. w języku polskim w Bazylice św. Piotra:

– o godz. 7.15 – przy Grobie św. Jana Pawła II (kaplica św. Sebastiana);

– o godz. 15.00 – przy Ołtarzu Katedry św. Piotra (z udziałem p. Prezydenta RP).

Koncert okolicznościowy pt. „Żywot Maryi”, z racji 45 rocznicy wyboru Papieża-Polaka, w wykonaniu młodych artystów z Polski – wtorek (17.10), kościół św. Stanisława BM, godz. 19.00 – serdecznie zapraszamy!

■ Wspólnotowa adoracja eucharystyczna prowadzona przez członków chóru Gaudium Poloniae (w duchowej łączności z pielgrzymami na Jasnej Górze, modlącymi się w intencji Polonii i jej duszpasterzy) – piątek (20.10), godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy!

■ Oficjalna prezentacja Dzieł Teologicznych Karola Wojtyły oraz referat ks. abp. Marka Jędraszewskiego na temat myśli teologicznej św. Jana Pawła II – sobota (21.10), Aula, godz. 19.15.

■ W przyszłą niedzielę (22.10), w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża – zapraszamy szczególnie na Mszę św. o godz. 12.00, która sprawowana będzie w intencji całej Polonii. Po liturgii będzie można obejrzeć program artystyczny przygotowany przez Katolicką Polską Szkołę Podstawową. Na koniec zapraszamy na poczęstunek.

■ W przyszłą niedzielę (22.10) podczas Mszy św. towarzyszyć nam będzie Duet Muzyczny „Sanctus” (po zakończonych Mszach będą zbierane dobrowolne ofiary na leczenie chorego dziecka, a po Mszy o godz. 18.00 – zapraszamy na koncert w wykonaniu tegoż duetu).

■ Polonijne czuwanie modlitewne na Placu św. Piotra – niedziela (22.10), godz. 19.30. Gorąco zachęcamy do udziału!

■ Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Z tyłu kościoła zostały wyłożone kartki wypominkowe. Po ich wypełnieniu, prosimy o zwrot w zakrystii.

1 listopada organizujemy tradycyjnie wyjazd autokarowy na Monte Cassino. Zapisy w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś od godz. 9.30 do godz. 11.30 dyżur pełni (w salce w piwnicy) p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny). W przyszłą niedzielę (22.10) dyżur będzie pełnić p.  Maria Konecka (lekarz-ginekolog, nauczyciel NPR).

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, organizuje kursy języka polskiego (jako języka obcego) dla dzieci w wieku 5-6 lat. Informacje pod numerem telefonu – 340 149 5096 lub drogą mailową – katolickapolskaszkolarzym@gmail.co

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.