DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 10.12.2023

DRUGA  NIEDZIELA  ADWENTU, 10.12.2023

Czytanie  I:           Iz 40, 1-5. 9-11;

Psalm    85:           Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie;

Czytanie II:          2 P 3, 8-14;

Ewangelia:           Mk 1, 1-8;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: “oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

            Wskaźnik, Drogowskaz (łac. Indicator) – tak świętego Jana Chrzciciela nazwał święty Bernard z Clairvaux. Można by to słowo traktować jako ograniczające, redukujące. Jednak zasadnicze znaczenie ma rozumienie, na kogo lub na co wskazywał święty Jan. Każdy z nas na kogoś wskazuje, do kogoś się swym życiem odnosi, odsyła do określonych wartości i osób. Mówimy o kimś, że realizuje zasady swego ojca, o innym, że jest dobrze wychowany, o innym, że przejął się ideami głoszonymi przez partię czy organizację. Na coś lub kogoś wskazuje swymi czynami dobry lekarz, uczciwy urzędnik czy zaangażowany ksiądz. Lubimy pozostawiać i otrzymywać znaki wskazujące na naszą życzliwość i pamięć: widokówki, zdjęcia, kwiaty, drobne pamiątki, puszczanie sygnału na komórkę, tzw. strzałki. Święty Jan Chrzciciel wskazywał na Mesjasza i na Jego bliskość. Dla spełnienia swojej misji musiał być przezroczysty. Stąd pokutny sposób życia, który nie pozwalał słuchającym go zatrzymywać się na czymkolwiek, co nie odnosiło się do misji, do wskazywania. Wystąpił na pustyni. Ewangeliście nie zależy na precyzyjnym określeniu geograficznym obszaru, na którym działał Chrzciciel. Pustynia – to znane z historii zbawienia miejsce objawiania się Boga. Na pustyni objawi się też Mesjasz, którego Duch po chrzcie w Jordanie właśnie na nią wyprowadzi (Mk 1,13). Jan „głosił chrzest nawrócenia”. Bliskość Mesjasza, wskazywana przez Jana, domagała się odpowiedzi – nawrócenia, którego znakiem zewnętrznym było obmycie w wodach Jordanu. Odczytanie drogowskazu, którym był Jan Chrzciciel, zmuszało do jasnych wyborów. Jasne wybory w czasach kompromisów i rozmazanych znaczeń mogą być dla nas prawdziwym obmyciem. Potrzeba najpierw odnalezienia pustyni ciszy, w której objawia się Bóg, nawet jeśli cisza będzie brzmieć wyrzutem sumienia, przypomnieniem o czyjejś krzywdzie bądź świadczyć o tym, że nie jestem znakiem wskazującym na Chrystusa, lecz na antywartości. Nie może też zabraknąć obmycia z grzechów w sakramencie pojednania. I wreszcie zgoda na przyjęcie misji, powołania, które będzie moim wskazywaniem na Mesjasza. Będzie to przyjęcie raz jeszcze wszystkich naszych zadań, choćby najprostszych, codziennych, może od wielu lat tworzących moją drogę życia, przy której mam być drogowskazem, wskaźnikiem, indicatorem skierowującym ku Chrystusowi.

o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap  (liturgia.wiara.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 11.12 Iz 35,1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26
– wtorek, 12.12 Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14
– środa, 13.12 Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30

św. Łucji, dziewicy i męczennicy

– czwartek, 14.12 Iz 41, 13-20; Ps 145; Mt 11, 11-15

św. Jana od Krzyża, prezbitera i DK

– piątek, 15.12 Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19
– sobota, 16.12 Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Trwa okres adwentu – zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (11.12), Aula, godz. 19.00.

We wtorek (12.12) oraz w czwartek (14.12) zapraszamy na godz. 18.30 na tradycyjną Mszę św. RORATNIĄ.

■ Krąg Biblijny – piątek (15.12), Aula, godz. 19.30.

■ Katecheza dla dorosłych – w przyszłą niedzielę (17.12), kościół, godz. 9.30.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na POLONIJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE – przyszła niedziela (17.12), Aula, godz. 12.00.

■ W zakrystii można zaopatrzyć się w pobłogosławione opłatki wigilijne.

Do końca adwentu przyjmujemy w zakrystii zgłoszenia na „kolędę”, czyli duszpasterskie odwiedziny wiernych.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś (10.12) dyżur pełni doradca rodzinny, p. Anna Gajosz-Burzyńska, a w przyszłą niedzielę (17.12) adwokat – p. Andrea Sconosciuto (Aula, między godz. 9.30 a godz. 11.30).