PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 03.12.2023

PIERWSZA  NIEDZIELA  ADWENTU, 03.12.2023

Czytanie  I:           Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7;

Psalm    80:           Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie;

Czytanie II:          1 Kor 1, 3-9;

Ewangelia:           Mk 13, 33-37;

                Z Ewangelii według św. Marka:

                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.

               (…) Adwent to zatem uczczenie pamiątki pierwszego przyjścia wcielonego Pana z myślą o Jego ostatecznym powrocie, a jednocześnie uznanie, że obecny pośród nas Chrystus jest naszym towarzyszem drogi w życiu Kościoła, który sprawuje tę tajemnicę. Ta świadomość, drodzy bracia i siostry, umacniana słuchaniem Słowa Bożego, powinna pomóc nam widzieć świat innymi oczami, odczytywać poszczególne wydarzenia życiowe i dziejowe jako słowa, które kieruje do nas Bóg jako znaki swojej miłości, zapewniające nas o Jego bliskości w każdej sytuacji. Ta świadomość powinna nas zwłaszcza przygotować na Jego przyjęcie, gdy «ponownie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Jego królestwu nie będzie końca», jak powtórzymy za chwilę w Credo. W tej perspektywie Adwent staje się dla wszystkich chrześcijan czasem oczekiwania i nadziei, uprzywilejowanym czasem słuchania i refleksji, pod warunkiem, że damy się poprowadzić liturgii, wzywającej nas do wyjścia na spotkanie Panu, który nadchodzi. «Przyjdź, Panie Jezu» — to żarliwe wołanie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej musi się stać, drodzy przyjaciele, również naszym nieustającym pragnieniem, aspiracją Kościoła wszystkich czasów, który oczekuje i przygotowuje się na spotkanie ze swoim Panem. (…)

 Benedykt XVI  (30.11.2008 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.12 Iz 2, 1-5; Ps 122; Mt 8, 5-11
– wtorek, 05.12 Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24
– środa, 06.12 Iz 25, 6-10a; Ps 23; Mt 15, 29-37
– czwartek, 07.12 Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21.24-27

św. Ambrożego, biskupa i DK

piątek, 08.12 Rdz 3, 9-15.20; Ps 98; Ef 1, 3-12; Łk 1, 26-38

Niepokalane Poczęcie NMP

– sobota, 09.12 Iz 30, 19-26; Ps 147; Mt 9, 35 – 10, 1.5.6-8

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejszą, pierwszą niedzielą adwentu – czasu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela – rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny.

■ Dziś (03.12) możemy podziwiać w naszym kościele szopkę z Markowej na Podkarpaciu, a w Auli możemy obejrzeć wystawę pt. „Samarytanie z Markowej”.

■ Od dziś (03.12) można zaopatrzyć się w naszej zakrystii w pobłogosławione opłatki wigilijne.

■ Wieczór Uwielbienia – niedziela (03.12), godz. 19.00.

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (04.12), Aula, godz. 19.00.

Przez cały adwent zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE – we wtorki i czwartki – o godz. 18.30 (przynosimy ze sobą lampiony!).

■ Nabożeństwo ku czci św. Józefa – pierwsza środa miesiąca (06.12), godz. 18.00.

■ W imieniu organizatorów zapraszamy na Festiwal Psalmów Dawidowych („Psalmy Pokoju i Dziękczynienia”) – jako wyraz wdzięczności za beatyfikację Rodziny Ulmów – środa 6 grudnia, Auditorium della Conciliazione, godz. 19.30. Wstęp wolny – obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja miejsc pod adresem: https://forms.gle/g58D23DwWQbdFeqd7

W najbliższy piątek (08.12) przypada obowiązkowa uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz.: 7.15, 10.00, 12.00 oraz o 18.00. W tym uroczystym dniu nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ Od przyszłej niedzieli (10.12) – osoby pragnące zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską (KOLĘDA) – mogą wypełnić odpowiedni formularz w zakrystii. Zgłoszenia przyjmujemy do końca adwentu.

■ W przyszłą niedzielę (10.12) zapraszamy dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem – Aula, godz. 12.00. Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt z zakrystią!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś (03.12) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta), a w przyszłą niedzielę (10.12) doradca rodzinny, p. Anna Gajosz-Burzyńska – Aula, między godz. 9.30 a godz. 11.30.