UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 26.11.2023

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA, 26.11.2023

Czytanie  I:           Ez 34, 11–12.15–17;

Psalm    23:           Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego;

Czytanie II:          1 Kor 15, 20–26.28;

Ewangelia:           Mt 25, 31–46;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. Król im odpowie: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”. Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy odpowie im: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

 

 + L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 27.11 Dn 1, 1-6.8-20; Dn 3, 52-56; Łk 21, 1-4
– wtorek, 28.11 Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-63a; Łk 21, 5-11
– środa, 29.11 Dn 5, 1-17.23-28; Dn 3, 64a-70; Łk 21, 12-19
– czwartek, 30.11 Iz 49, 1-6; Ps 19; Rz 10, 9-18; Mt 4, 18-22

św. Andrzeja, apostoła

– piątek, 01.12 Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-82; Łk 21, 29-33
– sobota, 02.12 Dn 7, 15-27; Dn 3, 82a-87; Łk 21, 34-36

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to szczególne święto księży chrystusowców, którzy od ponad 70 lat posługują nieprzerwanie w naszym kościele.

■ Spotkanie rodzin – dziś (26.11), bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10.00 (Aula).

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (27.11), Aula, godz. 19.00.

■ Jeszcze tylko do jutra  (27.11) przyjmowane są zgłoszenia do udziału w rzymskich przesłuchaniach do 30. Międzynarodowego Festwialu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Szczegółowe informacje – pod numerem telefonu: 327 566 7501.

W tym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna (bilety na audiencję można odebrać w zakrystii, bezpośrednio po wieczornej Mszy św.).

We wtorek (28.11) aktorzy z Teatru Grot z Józefowa zaprezentują nam spektakl pt. „Bóg jest Miłością”, którego treść oparta jest o Dzienniczek św. s. Faustyny. Serdecznie zapraszamy na godz. 19.15 do naszej Auli! Wstęp wolny (zostanie zebrana dobrowolna ofiara).

■ Pierwszy piątek miesiąca (01.12) – od godz. 17.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św., godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca, godz. 18.30 – Eucharystia.

■ Krąg Biblijny – piątek (01.12), Aula, godz. 19.30.

■ Pierwsza sobota miesiąca (02.12) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi  (godz. 18.00).

■ W sobotę (02.12) zapraszamy do naszej Auli (godz. 19.15) na inaugurację wystawy „Samarytanie z Markowej” oraz na projekcję filmu pt. „Ulmowie. Błogosławiona Rodzina”.

■ Katecheza dla dorosłych – w przyszłą niedzielę (03.12), kościół, godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy!

■ W przyszłą niedzielę (03.12) będziemy mogli podziwiać w naszym kościele szopkę z Markowej na Podkarpaciu.

■ Od przyszłej niedzieli (03.12) można zaopatrzyć się w naszej zakrystii w pobłogosławione opłatki wigilijne.

■ Zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca – niedziela (03.12), o godz. 9.45 oraz bezpośrednio po Mszy o godz. 12.00.

■ Wieczór Uwielbienia – niedziela (03.12), godz. 19.00.

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, poszukuje pilnie nauczyciela historii! Informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś (26.11) dyżur pełni doradca rodzinny, p. Anna Gajosz-Burzyńska, a w przyszłą niedzielę (03.12) – p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – Aula, między godz. 9.30 a godz. 11.30.

W imieniu organizatorów zapraszamy na Festiwal Psalmów Dawidowych („Psalmy Pokoju i Dziękczynienia”) – jako wyraz wdzięczności za beatyfikację Rodziny Ulmów – środa 6 grudnia, Auditorium della Conciliazione, godz. 19.30. Wstęp wolny – obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja miejsc pod adresem: https://forms.gle/g58D23DwWQbdFeqd7