XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.11.2023

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA,  19.11.2023

Czytanie  I:           Prz 31, 10–13.19–20.30–31

Psalm  128:           Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Czytanie II:           1 Tes 5, 1–6

Ewangelia:           Mt 25, 14-30

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: “Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: “Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: “Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”. Odrzekł mu pan jego: “Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

            (…) Niech nasza troska o ubogich będzie zawsze nacechowana ewangelicznym realizmem. Dzielenie się musi odpowiadać konkretnym potrzebom drugiego, a nie uwolnieniu się od tego, co zbędne. Również w tym przypadku potrzeba rozeznania, pod przewodnictwem Ducha Świętego, aby rozpoznać prawdziwe potrzeby naszych braci, a nie nasze własne aspiracje. To, czego z pewnością pilnie potrzebują, to nasze człowieczeństwo, nasze serce otwarte na miłość. Nie zapominajmy: „Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich” (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 198). Wiara uczy nas, że każdy ubogi jest dzieckiem Boga, i że jest w nim obecny Chrystus: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). (…)

papież Franciszek (Orędzie na Światowy Dzień Ubogich – 2023 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 20.11 1 Mch 1, 10-64; Ps 119; Łk 18, 35-43

św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

– wtorek, 21.11 2 Mch 6, 18-31; Ps 3; Łk 19, 1-10

Ofiarowanie NMP

– środa, 22.11 2 Mch 7, 1.20-31; Ps 17; Łk 19, 11-28

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

– czwartek, 23.11 1 Mch 2, 15-29; Ps 50; Łk 19, 41-44
– piątek, 24.11 1 Mch 4, 36-59; 1 Krn 29, 10-12; Łk 19, 45-48

Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

– sobota, 25.11 1 Mch 6, 1-13; Ps 9; Łk 20, 27-40

św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy w Kościele VII Światowy Dzień Ubogich.

Katecheza dla dorosłych – dziś (19.11), kościół, godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy!

■ Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (20.10), Aula, godz. 19.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś (19.11) a także w przyszłą niedzielę (26.11), dyżur pełni doradca rodzinny, p. Anna Gajosz-Burzyńska (Aula, między godz. 9.30 a godz. 11.30).

■ Krąg Biblijny – piątek (24.11), Aula, godz. 19.30.

■ We wtorek (28.11) aktorzy z Teatru Grot z Józefowa zaprezentują nam spektakl pt. Bóg jest Miłością, którego treść oparta jest o Dzienniczek św. s. Faustyny. Serdecznie zapraszamy na godz. 19.15 do naszej Auli!

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, poszukuje pilnie nauczyciela historii! Informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ U W A G A ! Na prośbę polskiej Policji Państwowej informujemy, iż p. Małgorzata Krystyna Rapczyńska (ur. 1963 r.), przebywająca we Włoszech od ponad 20 lat, posiada status osoby zaginionej. Jeśli ktokolwiek posiada informacje dotyczące tej osoby, to prosimy o pilny kontakt z naszym Biurem Parafialnym!

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.