XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.10.2022

XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 02.10.2022

Czytanie  I:           Ha 1, 2-3; 2, 2-4;

Psalm    95:           Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie;

Czytanie II:          2 Tm 1, 6-8. 13-14;

Ewangelia:           Łk 17, 5-10;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Apostołowie prosili Pana: “Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: “Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

                (…) Jezus posługuje się symbolem ziarna gorczycy. Egzegeci nie są zgodni o jaki gatunek południowej gorczycy chodzi Jezusowi. Najczęściej przyjmuje się odmianę gorczycy czarnej „Sinapis nigra – alba”, która osiąga wysokość 3-4 metrów albo „Salvadora persica”, która osiąga wielkość dwukrotnie wyższą. Z racji swych rozmiarów może ona uchodzić za drzewo, a ptaki chętnie szukają schronienia w jej cieniu. Natomiast ziarenko gorczycy to kuleczka o średnicy 1,5 mm. Nie jest to najmniejsze znane na ziemi ziarno. Mniejsze jest np. ziarnko maku. Jednak, zarówno u Żydów, jak i u Greków znane było przysłowie związane z ziarnkiem gorczycy: „mały, jak ziarnko gorczycy”. Jezus posługuje się tym przysłowiem, by ukazać moc wiary: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”. Wystarczy więc tak niewiele. Wystarczy mała raczkująca wiara, a Bóg „wykorzystując ją” czyni rzeczy wielkie. Ponadto wiara zakłada rozwój. Wiara mała jak ziarno gorczycy może rozwijać się w kierunku dojrzałej, świadomej, głębokiej. Wiara jest darem, łaską ale równocześnie zadaniem. Nie jest wartością, którą zachowuje się do końca niezmiennie. Wiara głęboka, zaangażowana, świadoma wymaga czystego serca, hojności, cierpliwości i wielkiego zaufania Bogu. Taka wiara oczyszcza się i umacnia poprzez doświadczenia i próby życiowe, nieraz bardzo bolesne. Druga przypowieść zawiera wątek charakterystyczny dla realiów Palestyny. Sługa, niewolnik najpierw ciężko pracuje w polu, później obsługuje swego pana, dopiero na końcu ma chwilę czasu i wytchnienia dla siebie. W pogańskim Rzymie w czasie obchodów świątecznych ku czci Saturna („Saturnalia”) niewolnicy byli dopuszczani do stołu panów, a nawet obsługiwani przez nich. Nie było to jednak możliwe w świecie Orientu. Taki niezwykły gest wykonał jednak Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy: „Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany” (J 13, 4n). Jest to zwyczajna praca służących i niewolników. Wykracza poza normalne stosunki między Mistrzem i uczniami, między panem i sługami. Bóg, który służy, jak niewolnik: „Ja jestem pośród was jak ten, kto służy” (Łk 22, 27). Ten gest przekazał nam Jezus jako testament i matrycę dla naszego postępowania. Jaka jest moja wiara? Czy jest świadoma, zaangażowana, głęboka? Czy ulega rozwojowi, stagnacji czy może obumiera? Czy służę innym bezinteresownie? Czy umiem i chcę zaakceptować, aby mi czasem służono? Czy jest we mnie pokora, która pozwala uznać, że czasem jestem ubogi, słaby, potrzebujący pomocy? Czy też uważam, że muszę być zawsze silny i mieć wszystko pod kontrolą? Czy mam świadomość, że „bez Boga nic, a z Nim wszystko”?

o. Stanisław Biel SJ (www.deon.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 03.10 Ga 1, 6-12; Ps 111; Łk 10, 25-37
– wtorek, 04.10 Ga 1, 13-24; Ps 139; Łk 10, 38-42

św. Franciszka z Asyżu

– środa, 05.10 Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117; Łk 11, 1-4

św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

– czwartek, 06.10 Ga 3, 1-5; Łk 1, 69-75; Łk 11, 5-13
– piątek, 07.10 Ga 3, 7-14; Ps 111; Łk 11, 15-26

NMP Różańcowej

– sobota, 08.10 Ga 3, 22-29; Ps 105; Łk 11, 27-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Rozpoczęliśmy miesiąc październik – serdecznie zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe w naszym kościele (pół godziny przed wieczorną Msza świętą).

■ Zapraszamy dzisiaj na Wieczór Uwielbienia (godz. 19.00).

W poniedziałek (03.10) zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula, godz. 19.00, opiekun: ks. rektor Paweł Ptasznik).

Zapraszamy na: nabożeństwo ku czci św. Józefa (środa, godz. 18.00), różaniec i modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II (czwartek, godz. 18.00), adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź św., rózaniec i litanię do Serca Pana Jezusa (pierwszy piątek miesiąca – od godz. 17.30).

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

■ Zapisy młodzieży  pragnącej przystąpić w naszym kościele do sakramentu bierzmowania, przyjmujemy w zakrystii – do dnia 14 października! Wymagany wiek minimalny – urodzeni nie później niż we wrześniu r. 2009.

Informacja dla uczestników pielgrzymki do Casci oraz Nursji. Wyjazd w niedzielę 9 października, punktualnie o godz. 7.00,  z Piazzale dei Partigiani (przy: stazione Roma Ostiense). Dziś – ostatni dzień przyjmowania wpłat!

■ W przyszłą niedzielę (09.10) zapraszamy serdecznie do naszego kościoła na godz. 19.00 na koncert skrzypcowy w wykonaniu p. Agnieszki Opiola (w programie utwory J.S. Bacha).

■ Zespół Tańca Ludowego „Czerwone Maki” zaprasza chętne PARY do zasilenia swoich szeregów! Próby odbywają się w środy, w naszej Auli, o godz. 20.00 (numer kontaktowy: 349 2170086).