II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 16.04.2023

II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 16.04.2023

Czytanie I:             Dz 2, 42-47;

Psalm 118:             Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny;

Czytanie II:            1 P 1, 3-9;

Ewangelia:             J 20, 19-31;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: “Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: “Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: “Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: “Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: “Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: “Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

                 (…) W Nim, Panu czasu i dziejów, chciałbym powiedzieć wszystkim z radością w sercu: Dobrej Wielkanocy. Niech dla każdego z was, drodzy bracia i siostry, zwłaszcza dla chorych i ubogich, dla osób starszych i dla tych, którzy przeżywają chwile próby i trudu, będzie przejściem od cierpienia do pocieszenia. Niech radują się Kościół i świat, bo dziś nasze nadzieje nie rozbijają się o mur śmierci, lecz Pan otworzył nam pomost do życia. (…)

 papież Franciszek (Urbi et Orbi, Wielkanoc 2023 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 17.04 Dz 4, 23-31; Ps 2; J 3, 1-8
– wtorek, 18.04 Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7b-15
– środa, 19.04 Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21
– czwartek, 20.04 Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36
– piątek, 21.04 Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15
– sobota, 22.04 Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Dziś, w II Niedzielę Wielkanocną, obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 17.30.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (17.04), Aula, godz. 19.00.

■ W imieniu organizatorów zapraszamy na wernisaż wystawy dziesięciu nowych obrazów Jezusa Miłosiernego, który odbędzie się 19 kwietnia, o godzinie 18.30 w Musei di San Salvatore in Lauro w Rzymie (adres: Piazza San Salvatore in Lauro 15).

■ Prezentacja książki p. Izabeli Rutkowskiej pt. „Przez zasłonę ciała. Symbolika ciała Jezusa w obrazie Bożego Miłosierdzia i w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej” – czwartek (20.04). Aula, godz. 19.00.

■ Z radością pragniemy poinformować, iż w sobotę 6 maja, odbędzie w sanktuarium  maryjnym Divino Amore, Dzień Polonii Rzymskiej (początek o godz. 13.30). Serdecznie wszystkich zapraszamy!

■ Planowana na przełom czerwca i lipca pielgrzymka do Ziemi Świętej – ze względu na małą liczbę zgłoszeń – zostaje ODWOŁANA.

■ Rozpoczynamy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

 

■ W zakrystii jest do nabycia książka pt. „Stygmatyk z Manoppello”, o życiu o. Domenico, kapucyna, który propagował Święte Oblicze oraz o samej historii chusty z twarzą Jezusa. Cena: 7 euro.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – Aula, między godz. 9.30 a 11.00. W przyszłą niedzielę (23.04) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii