VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.02.2023

VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 19.02.2023

czytanie  I:            Kpł 19, 1-2. 17-18;

psalm 103:            Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

czytanie II:           1 Kor 3, 16-23;

Ewangelia:           Mt 5, 38-48;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

               Jezus powiedział do swoich uczniów: “Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

+   L I T U R G I A     T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 20.02 Syr 1, 1-10; Ps 93; Mk 9, 14-29
– wtorek, 21.02 Syr 2, 1-11; Ps 37; Mk 9, 30-37
– środa, 22.02 Jl 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18

Środa Popielcowa

– czwartek, 23.02 Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25
– piątek, 24.02 Iz 58, 1-9a; Ps 51; Mt 9, 14-15
– sobota, 25.02 Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32

=   O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E   =

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (20.02), godz. 19.15.

Krąg Biblijny (wyjątkowo!) – we wtorek (21.02), o godz. 19.30, w Auli.

■ W tym tygodniu (22.02) przypada Środa Popielcowa. Jest to dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Tego dnia rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na Msze św. (w połączeniu z obrzędem posypania głów popiołem) o godz.: 7.15, 17.00 oraz 18.30.

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE – piątek, sobota, niedziela (24-26.02). Poprowadzi je – pod hasłem „Nadzieja zawieść nie może” – Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) z Rzymu – ks. dr Zenon Hanas SAC.

PROGRAM:

piątek – godz. 18.00 – okazja do spowiedzi św.; 18.30 – Msza św.; 19.15 – Droga Krzyżowa; 19.45 – nauka rekolekcyjna;

sobota – godz. 18.00 – okazja do spowiedzi; 18.30 – Msza św.; 19.15 – nauka rekolekcyjna; 19.45 – adoracja i okazja do spowiedzi;

niedziela – nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach (oprócz godz. 11.00); godz. 17.15 – Gorzkie Żale (w tym roku cykl kazań pasyjnych    „Od żalu do zmartwychwstania” wygłosi o. Albert Kogut OFM); godz. 19.00 – ostatnia nauka rekolekcyjna; 19.30 – adoracja i okazja do spowiedzi.

Bardzo gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach w naszym kościele!

■ Msza św. w intencji rodzin – w przyszłą niedzielę (26.02) o godz. 10.00. Po liturgii – spotkanie w Auli z Ojcem Rekolekcjonistą.

■ W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na sprzęt chroniący życie i zdrowie żołnierzy walczących w obronie Ukrainy kwotę w wysokości 580 euro. Wszystkim ofiarodawcom – w imieniu tych, którzy z tej pomocy skorzystają – składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

Pielgrzymka autokarowa do Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo oraz Monte Sant’Angelo (18/19 marca).Koszt – 95 euro (dopłata za pokój jednoosobowy – 20 euro). Zapisy w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś dyżur w Auli, między godz. 9.30 a 11.30, pełni lek. med. Maria Konecka (o godz. 10.15 zapraszamy na prelekcję: „Świętość życia od momentu poczęcia”). W przyszłą niedzielę (26 lutego), dyżur pełni (między godz. 9.30 a 11.00) p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeutka).

■ Pilnie poszukujemy kontaktu z p. Małgorzatą Rapczyńską (oczekujemy na informacje w zakrystii).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.