XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.10.2022

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 16.10.2022

Czytanie  I:           Wj 17, 8-13;

Psalm   121:          Naszą pomocą jest Zbawiciel świata;

Czytanie II:          2 Tm 3, 14–4, 2;

Ewangelia:           Łk 18, 1-8;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: “W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: “Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

            „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (…) Jest to pytanie, które dotyczy wszystkich, a w sposób szczególny następców Piotra. „Gdy przyjdzie, czy znajdzie…?” Z każdym rokiem przybliża się Jego nadejście. (…) Czytania liturgiczne tej niedzieli mogą sugerować podwójną odpowiedź na to pytanie. Pierwszą czerpiemy z wezwania, z jakim św. Paweł zwraca się do swego zaufanego współpracownika Tymoteusza. Pisze Apostoł: „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę; [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm 4,1-2). To jest synteza szczegółowego programu działania. Rzeczywiście, posługa apostolska, a zwłaszcza posługiwanie św. Piotra, wyraża się przede wszystkim w nauczaniu. Aby nauczać prawdy Bożej, ten, kto to czyni, musi sam „trwać w tym – jak jeszcze raz pisze Apostoł do Tymoteusza – czego się nauczyłeś i co ci powierzono” (2 Tm 3, 14). Biskup, a w jeszcze większym stopniu Papież, musi ciągle wracać do źródeł mądrości, które prowadzą do zbawienia. Musi kochać Słowo Boże. (…)

św. Jan Paweł II, homilia na 20 lecie pontyfikatu

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 17.10 Ef 2, 1-10; Ps 100; Łk 12, 13-21

św. Ignacego Antiocheńskiego

– wtorek, 18.10 2 Tm 4, 9-17a; Ps 145; Łk 10, 1-9

św. Łukasza, Ewangelisty

– środa, 19.10 Ef 3, 2-12; Iz 12, 2-6; Łk 12, 39-48
– czwartek, 20.10 Ef 3, 14-21; Ps 33; Łk 12, 49-53

św. Jana Kantego, prezbitera

– piątek, 21.10 Ef 4, 1-6; Ps 24; Łk 12, 54-59
– sobota, 22.10 Ef 4, 7-16; Ps 122; Łk 13, 1-9

św. Jana Pawła II, papieża

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj zapraszamy serdecznie do naszego kościoła na specjalny koncert „Totus Tuus, Maryjo” w wykonaniu p. Pawła Orkisza i p. Mirelli Bagdzińskiej (rozpoczęcie o godz. 19.00).

■ Zapraszamy codziennie na październikowe nabożeństwa różańcowe (pół godziny przed wieczorną Msza świętą).

W poniedziałek (17.10) zapraszamy polskich studentów na spotkanie formacyjne (Aula, godz. 19.00).

■ W tym tygodniu, ze względu na wyjazd księży na rekolekcje, Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji dla Pielgrzymów – będą NIECZYNNE! Bilety na środową audiencję papieską można odebrać w zakrystii – od niedzieli do wtorku, w  godzinach: 16.00-18.00.

W najbliższy piątek (21.10) zapraszamy do Auli na godz. 19.15 młode osoby pragnące poglębić swą relację z Bogiem. To spotkanie młodzieżowe, pod hasłem „Widziałem cię pod drzewem…”, poprowadzi s. Katarzyna Mozdyniewicz CSSCJ.

■ W przyszła sobotę, 22 października – w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II –  zapraszamy na specjalne nabożeństwo ku czci tegoż świętego (godz. 18.00). Pragniemy w nim polecać Wasze modlitewne intencje, które można wypisać na kartkach wyłożonych z tyłu kościoła. Po wypisaniu oddajemy je w zakrystii. Zostaną one odczytane w trakcie tegoż nabożeństwa. Natomiast bezpośrednio po wieczornej Mszy św. zapraszamy do Auli na „Spotkanie z myślą św. Jana Pawła II”.

W związku z rozpoczynającym się kolejnym etapem ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którym leży na sercu przyszłość Kościoła, na specjalne spotkanie, w piątek 28 października, o godz.19.30 (Aula).

Po „covidowej przerwie” pragniemy wznowić tradycyjną pieszą pielgrzymkę Polonii do maryjnego sanktuarium Divino Amore. Wyruszamy o północy, w ostatnią sobotę października (29.10), spod siedziby FAO. Gorąco zapraszamy!

■ 31 października (poniedziałek)  w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych zapraszamy całe rodziny na Mszę św. o godz. 18.30. Bezpośrednio po liturgii odbędzie się w naszej Auli, Bal Wszystkich Świętych – „HOLY WINS”. Mile widziane kostiumy przedstawiające konkretnego świętego czy świętą!

Z tyłu kościoła zostały wyłożone „kartki wypominkowe”. Po wypełnieniu, oddajemy je w zakrystii.

■ 1 listopada organizujemy wyjazd na Monte Cassino. Są jeszcze wolne miejsca. Opłatę w wysokości 20 euro regulujemy w zakrystii.