XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.07.2023

XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 30.07.2023

Czytanie  I:           1 Krl 3, 5.7-12;

Psalm  119:           Jakże miłuję prawo Twoje, Panie;

Czytanie II:          Rz 8, 28-30;

Ewangelia:           Mt 13, 44-52;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

(…) Są rzeczy dobre, lepsze i najlepsze; piękne, piękniejsze i najpiękniejsze; ważne, ważniejsze i najważniejsze: ze względu na te najlepsze, najpiękniejsze i najważniejsze – warto zostawić wszystko inne…      

       Oglądam tę moją perłę, wciąż widzę jej blask, widzę, że nie utraciła swojego piękna, wartości, że nadal nijak mają się do niej sznury sztucznych pereł, choć czasem muszę z niej ścierać śniedź mojej słabości, nieudanych, drobnych, niefortunnych wyborów czy działań, ale, dzięki Bogu, mam wciąż tę drogocenną perłę życia z Bogiem, co więcej, odkrywam, że ja sama jestem dla Niego taką drogocenną perłą, dla zdobycia której nie wahał się oddać życie i walczy o mnie nieustannie, każdego dnia. A co jest Twoim skarbem, Twoją perłą, czy nadal zajmuje w Twoim życiu miejsce najważniejsze, jest w Twoich oczach najpiękniejsza i najlepsza ze wszystkiego…?

s.M. Elżbieta od Trójcy Świętej

(www.karmel.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 31.07 Wj 32, 15-24. 30-34; Ps 106; Mt 13, 31-35

św. Ignacego Loyoli, prezbitera

– wtorek, 01.08 Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103; Mt 13, 36-43

św. Alfonsa M. Liguoriego, biskupa i DK

– środa, 02.08 Wj 34, 29-35; Ps 99; Mt 13, 44-46
– czwartek, 03.08 Wj 40, 16-21. 34-38; Ps 84; Mt 13, 47-53
– piątek, 04.08 Kpł 23, 1-16. 27. 34b-37; Ps 81; Mt 13, 54-58

św. Jana M. Vianneya, prezbitera

– sobota, 05.08 Kpł 25, 1. 8-17; Ps 67; Mt 14, 1-12

rocznica  poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.:  godz. 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

Okazja do spowiedzi św. – przed każdą Mszą św. niedzielną oraz przed każdą wieczorną Mszą św. w dni powszednie (szczegóły dyżurów i ich miejsce wywieszono na konfesjonałach oraz w przedsionku kościoła).

■ Pierwsza środa miesiąca (02.08) – nabożeństwo ku czci św. Józefa – godz. 18.00.

■ Pierwszy piątek miesiąca (04.08) – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30; nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa – godz. 18.15; Msza św. – godz. 18.30.

■ Pierwsza sobota miesiąca (05.08) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 18.00.

■ W przyszłą niedzielę (06.08), Msza św. o godz. 11.00, zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca.

■ Zmiana tajemnic dla członków Róż Różańcowych – w przyszłą niedzielę (06.08) o godz. 9.45 oraz bezpośrednio po Mszy o godz. 11.00.

■ W miesiącu sierpniu – jakże ważnym w dziejach naszego narodu – zachęcamy do dobrowolnej abstynencji od napojów alkoholowych.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ Informacja dla pielgrzymów: papieskie, środowe audiencje generalne  w miesiącu sierpniu będa miały miejsce 9, 23 oraz 30 sierpnia. Nie są wymagane bilety wejściowe.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze ze św. Janem Pawłem II na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.

■ Wszystkim udającym się na wakacje oraz rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom oraz pielgrzymom życzymy błogosławionego i radosnego pobytu w Rzymie.