PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, 06.08.2023

PRZEMIENIENIE  PAŃSKIE, 06.08.2023

Czytanie  I:           Dn 7, 9-10.13-14;

Psalm   97:            Pan wywyższony króluje nad ziemią;

Czytanie II:          2 P 1, 16-19;

Ewangelia:           Mt 17, 1-9;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

               

                Dziś obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Powodem, dla którego to święto zostało wyznaczone na 6 sierpnia, jest fakt, że ma ono związek ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września: między tymi dwoma świętami mija 40 dni. W niektórych tradycjach stanowią one drugi Wielki Post. Dlatego Kościół bizantyjski przeżywa ten okres jako czas postu i adoracji Krzyża. Pokazuje nam, że objawienie się chwały Bożej jest ściśle związane z Jego męką i śmiercią na Krzyżu. Na wysokiej górze Pan okazał swoją chwałę trzem najbliższym uczniom, aby przygotować ich do nadchodzącej Męki. (…) Ta „zapowiedź paschalnego objawienia”, jak nazywa ją Papież Franciszek, przełamuje bariery czasu i przestrzeni i jest wypełniona znaczeniem teologicznym. (…)  Niemniej jednak, najważniejsze nauczanie jest zawarte w zaproszeniu, jakie skierował do nas głos o Jezusie: „Jego słuchajcie”. (…) W tym celu musimy pójść za przykładem Mistrza: wspiąć się na górę modlitwy, zarezerwować w naszym codziennym planie kilka momentów na dialog wyłącznie z Bogiem. W tych chwilach osobistego i bezpośredniego kontaktu możemy mu powiedzieć słowami św. Josemaríi: „Panie nasz, jesteśmy tu, aby słuchać wszystkiego, co chcesz nam powiedzieć. Mów do nas! Chcemy w skupieniu wsłuchiwać się w Twój głos. Niech Twoje słowa zapadając w naszą duszę, rozpalą naszą wolę, aby żarliwie działać w zupełnym posłuszeństwie Twojej woli”. (…)

 Pablo Edo  (opusdei.pl-pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.08 Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21
– wtorek, 08.08 Lb 12, 1-13; Ps 51; Mt 14, 22-36

św. Dominika, prezbitera

– środa, 09.08 Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45; Mt 25, 1-13

św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m.

– czwartek, 10.08 Mdr 3, 1-9; Ps 112; J 12, 24-26

św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

– piątek, 11.08 Pwt 4, 32-40; Ps 77; Mt 16, 24-28

św. Klary, dziewicy

– sobota, 12.08 Pwt 6, 4-13; Ps 18; Mt 17, 14-20

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: godz. 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

Okazja do spowiedzi św. – przed każdą Mszą św. niedzielną oraz przed każdą wieczorną Mszą św. w dni powszednie (szczegóły dyżurów i ich miejsce wywieszono na konfesjonałach oraz w przedsionku kościoła).

■ W dzisiejszą niedzielę (06.08) przeżywamy we wspólnocie Kościoła święto Przemienienia Pańskiego.

■ Zmiana tajemnic dla członków Róż Różańcowych – dziś (06.08) – o godz. 9.45 oraz bezpośrednio po Mszy o godz. 11.00.

■ W miesiącu sierpniu – jakże ważnym w dziejach naszego narodu – zachęcamy do dobrowolnej abstynencji od napojów alkoholowych.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ Informacja dla pielgrzymów: papieskie, środowe audiencje generalne w miesiącu sierpniu będą miały miejsce 9, 23 oraz 30 sierpnia. Nie są wymagane bilety wejściowe.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze ze św. Janem Pawłem II na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.

■ Wszystkim udającym się na wakacje oraz rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom oraz pielgrzymom życzymy błogosławionego i radosnego pobytu w Rzymie!